Weekendje Oosterbeek

Soms moet je er een dagje/nachtje tus­sen­uit om de bat­te­rij wat te op te laden. Als je niet al te veel tijd hebt, dan is het han­dig om het dicht bij huis te zoe­ken. Wij ein­dig­den in Oos­ter­beek alwaar we een nacht­je in een hotel door­brach­ten en ein­de­lijk eens de…

Vakantie in Kusadasi

Weer terug in het Arn­hem­se na een relaxed week­je genie­ten van de zon in het Turk­se Kus­a­da­si. We had­den voor een aar­dig prijs­je een leuk pen­si­on gevon­den niet zo ver van het cen­trum ver­wij­derd. En ook nog eens met een zwem­bad voor de deur. Geluk­kig was het aan een straat…

Ruiterbewijs. Maar niet voor mij.

Gis­ter was het zover. L ging op voor haar rui­ter­be­wijs. En ik ging met haar mee. Ze had had geen goed gevoel voor­af, maar toen ze een­maal begon met haar oefe­nin­gen ging het van­zelf. Daar­na was het in span­ning afwach­ten op de uit­slag… Maar het duur­de niet lang voor­dat het hoge…

Sleetse Lotje

Na vele jaren van trou­we dienst (waar­on­der de afge­lo­pen zeven jaar ook met mij als baas­je) zie je dat er gaan­de­weg wat sleet op deze onver­woest­baar geach­te vier­voe­ter begint te komen… Alle reden om haar zo vaak maar kan te ver­wen­nen. Het kan ten­slot­te ineens voor­bij zijn. Hoe­wel we daar alle­maal niet proberen…