20021012

Soms moet je er een dagje/nachtje tus­sen­uit om de bat­te­rij wat te op te laden. Als je niet al te veel tijd hebt, dan is het han­dig om het dicht bij huis te zoe­ken. Wij ein­dig­den in Oos­ter­beek alwaar we een nacht­je in een hotel door­brach­ten en ein­de­lijk eens de omge­ving wat beter kon­den ver­ken­nen. Hele­maal uit­ge­rust waren we aan het eind van de zater­dag weer klaar voor een nieu­we werkweek.