Westerveld Fair

Dit week­end werd de Wes­ter­veld Fair in Elden gehou­den. L had het in haar hoofd gehaald om haar paard Mis­ter voor een kar­re­tje te span­nen en dan wat rond­jes te gaan rij­den. Tot nu toe had ze dit alleen nog maar gedaan in de vei­li­ge beslo­ten­heid van de mane­ge. Maar ook…

Midweek VS

Voor mijn werk mocht ik naar de VS. Het was mijn twee­de ken­nis­ma­king sinds ik er in 1993 voor een lan­ge zomer­va­kan­tie zes weken rond­ge­reisd had. Met een col­le­ga vloog ik van Amster­dam naar Newark en van daar­uit namen we een huur­au­to. De col­le­ga die er val vaker was geweest…

Reisje Rijssen

Voor de ver­an­de­ring kwam het zo maar eens uit dat we bei­den tege­lij­ker­tijd een paar daag­jes vrij had­den en dus ver­trok­ken I en ik naar Rijs­sen om gebruik te maken van een Bil­­der­­berg-bon die we nog kon­den ver­zil­ve­ren voor­dat de uiter­ste houd­baar­heids­da­tum over­schre­den zou zijn. De omge­ving was er schit­te­rend. Heel wat kilo­me­ters hebben…

Hongerige merel

De merel die zo druk bezig was geweest met tak­jes eer­der dit voor­jaar waren we uit het oog ver­lo­ren. Dit jaar zeker geen nest in onze coni­fe­ren maar hoogst­waar­schijn­lijk ergens ver­der­op in de straat. Tot­dat we ‘m de afge­lo­pen dagen toch weer zo af en toe in onze tuin zagen…