Einde zomervakantie

Eind augus­tus heb­ben we toch nog kans gezien om een paar daag­jes met ons twee­tjes door te bren­gen in Zee­land. Als afslui­ter een bezoek­je aan Ant­wer­pen.

a01

a02

a03

a04

a05

a06

Unknown

a08

a09

a10

a11

a12

a13

a14

a15

a16

a17

a18

a19

Unknown

Unknown

~ ~ ~

0