Shanghai — 25 oktober 2003

Voor het werk een week­je naar Chi­na om een project kick-off te doen bij onze ves­tig­ing in Shang­hai. De foto’s zijn genomen vanu­it mijn hotelka­mer dwars door een soort van vit­rage heen die ik niet ver­wi­jderd kreeg. Van­daar de strepen. De gri­jze lucht is de smog en heeft verder niets met de vit­rage of eventueel vuile ramen (aan de bin­nenkant dus) te mak­en.

DSCN0829 DSCN0830 DSCN0831 DSCN0832

We waren op vri­jda­gavond in Ams­ter­dam vertrokken en kwa­men plaat­selijke tijd laat op de zater­dag­namid­dag aan. Het kon daarom geen kwaad om allereerst onder een gigan­tis­che kroon­luchter een beschei­den biert­je te pakken voor­dat we op ons gemak nog even de stad gin­gen verken­nen om de jet­lag uit onze benen te wan­de­len.

DSCN0852DSCN0834

De smog was echt enorm. Ik had nog nooit zoi­ets meege­maakt. We zocht­en op de tast naar de ingang van de metro die ons naar De Bund bracht. Daar hebben we een tijd­je rondgelopen tot­dat de ver­moei­d­heid toes­loeg en we recht­som­keert richt­ing hotel gin­gen.

DSCN0836 DSCN0837 DSCN0838 DSCN0839 DSCN0841 DSCN0842 DSCN0843 DSCN0844 DSCN0845 DSCN0846 DSCN0847 DSCN0848 DSCN0849

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets