Shanghai – 26 oktober 2003

Nadat we gis­ter de Bund bezocht had­den besloten we van­daag op goed geluk naar de bin­nen­stad te gaan. Ondanks dat iedereen goed ges­lapen had waren we best wel moe van de vliegreis en het plan was om gewoon wat door het cen­trum te slen­teren op zoek naar sou­venirs en lekker eten.

De sou­venirs hebben we gekocht in een grote mark­thal waar het de kun­st was om zoveel mogelijk af te din­gen op de pri­js zon­der dat we wis­ten of de uit­gestalde pro­duk­ten echt of namaak waren. Daar­na kwa­men we bij toe­val terecht op een plein waar een ron­dreizend the­atergezelschap een voorstelling gaf. Hoewel er geen woord van te ver­staan was hebben we onze ogen uit­gekeken.

In een mega­g­root restau­rant waar je zo’n beet­je elke inheemse dier­soort kon eten zon­der te weten wat het nu pre­cies was omdat ze al gevild en wel in de vit­rine lagen wilden we wat gaan eten, maar uitein­delijk hebben we toch maar gekozen voor een eet­ten­t­je waar ze voortr­e­f­fe­lijke noedel­soep serveer­den. Nooit eerder zo lekker gegeten.

De rest van de mid­dag hebben we doorge­bracht in een soort van open­lucht­mu­se­um voor­dat we de metro terug naar het hotel namen om op tijd te gaan rusten. Mor­gen mogen we weer aan het werk.

DSCN0854 DSCN0855 DSCN0857 DSCN0858 DSCN0861 DSCN0863 DSCN0864 DSCN0865 DSCN0866 DSCN0867 DSCN0868 DSCN0869 DSCN0870 DSCN0871 DSCN0873 DSCN0876 DSCN0880 DSCN0885 DSCN0886 DSCN0888 DSCN0889 DSCN0892 DSCN0895 DSCN0896 DSCN0898 DSCN0899

~ ~ ~

Comments are closed.