Eitje

Sor­ry Tris­tan.

Sor­ry dat ik het stom vond dat je de eier­sni­jder gebruik­te om bijvoor­beeld ook champignons te sni­j­den (en zo dat nut­tige keuken­gereed­schap naar z’n malle­mo­er hielp).

Het is alweer een tijd­je gele­den dat dit gebeurde, maar ik zag van­daag een adver­ten­tie1 voor IT per­son­eel in een tijd­schrift en zag dat je eigen­lijk je tijd ver vooruit was. Je kunt er zo gaan sol­liciteren.

Tekst bij de adver­ten­tie: Anders tegen din­gen aankijken — Orig­inele oplossin­gen die werken

~ ~ ~


  1. De oor­spronke­lijke foto met de IT con­sul­tan­cy reclame ben ik helaas kwi­jt­ger­aakt… 

Comments are closed.