Dag winterzon, welkom winterslaap

06:05 uur
Ver­baasd staar ik vanu­it de slaap­kamer naar het laag­je ijs op de car­port. Nu al? De tuin­set is nog niet eens opge­bor­gen!
Het zold­er­raam heeft op een kier ges­taan en er komt een wolk­je uit m’n mond wan­neer ik uita­dem.

06:50 uur
Met verkleumde han­den sta ik het ijs van de autoruit te krabben. Een­maal gezeten in de auto zijn bin­nen korte tijd de ruiten en achteruitk­ijk­spiegel besla­gen. Het stu­ur voelt aan als koud ijz­er in plaats van kun­st­stof. De cd spel­er weigert dienst.

06:55 uur
Vloek­end par­keer ik de auto aan de rand van de straat en stap uit. In de kof­fer­bak vind ik uitein­delijk een zeem om de besla­gen ramen defin­i­tief schoon te mak­en. Een­maal weer aan het rij­den schi­jnt de laaghangende zon recht in m’n gezicht. Op de radio klinkt het weer­bericht. Vooral­snog de komende dagen meer van het­zelfde (dus nachtvorst).

07:45 uur
De pc is opges­tart en een kop­je koffie staat klaar. Alleen schi­jnt de zon recht in het scherm. Geïr­ri­teerd doe ik de lux­aflex dicht. Het kop­je koffie voelt lekker warm aan in m’n han­den. Andere collega’s komen bin­nen en de meesten kla­gen over de plot­selinge koude.

09:00 uur
Het afdel­ingsover­leg begint met terugkop­pel­ing uit het MT. Iemand klaagt dat de zon te fel naar bin­nen schi­jnt en dat het ook nog te warm wordt. Of ook hier de lux­aflex niet dicht kan.

09:48 uur
Het laat­ste agen­da­punt betre­ft de interne ver­huiz­ing. Ver­huiz­ing?
Ja, naar een tijdelijke plek ergens diep in het gebouw. En. Oja. Een ruimte zon­der buiten­licht. Wel ramen. Maar die kijken uit op de pro­duc­tievlo­er.
Geen buiten­licht?
Nee, geen buiten­licht.

Mag de lux­aflex nog even open aub?

 

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets