Stoppen met roken goed voor iedereen?

… vroeger … voor­goed … met roken …”
Van­wege een aan­houdende hoest­bui kreeg ie slechts enkele woor­den mee.
“Wat zei je?”
“Ik zei dus, dat ze vroeger bij ons in ’t dorp alti­jd zei­den dat iemand voor­goed gestopt was met roken. Wan­neer ie dus overleden was. Dat zei­den ze bij ons. Vooral de oud­jes.”
Hij keek nog eens naar bene­den. Deze man zou dus gestopt zijn met roken. Als ie al rook­te. Of beter, gerookt had. Dat zou trouwens nu nog maar moeiza­am gaan. Een gedeelte van de onderkaak was uit het gezicht van de man verd­we­nen. Daar­door had je nu vri­juit zicht tot diep in de mond. Wat opviel was dat een hoop tanden ont­brak­en. Ook de tong van de man was op het eerste gezicht niet geheel com­pleet. En alles zat onder de blaren. Brand­blaren.

Vol­gens mij wist ie echt niets.”
“Par­don?”
“Over de deal. Bedoel ik. Dat ie niks wist. Anders had ie heus wel iemand ver­linkt. Dus. Ik bedoel. Met wat er alle­maal met ‘m is gedaan. Jezus! Ik dacht dat ie de tweede dag al te ver heen was. Met die strijk­bout. Dus. Hoe verzin je ‘t. Had je dat al ooit eerder gedaan? Wat een brand­lucht! Ik dacht nog, dal­ijk komt de brandweer bin­nen­vallen in plaats van de poli­tie. Haha­ha­ha. Snap je ‘m? De brandweer.”
Nog steeds staarde hij naar het lichaam dat daar bene­den aan z’n voeten lag. Bij­na had z’n eerste schot doel gemist omdat een plot­selinge hoest­bui hem over­vallen had. In plaats van keurig tussen de ogen was de kogel inges­la­gen in de onderkaak van de man. En was een tweede schot nodig. Dat was ‘m nog nooit overkomen.

Kun je ‘m een stuk­je deze kant opduwen?”
Peinzend keek hij naar de bran­dende sigaret in z’n hand. Hele­maal opro­ken, of een sym­bol­isch laat­ste trek­je, of gewoon meteen hele­maal stop­pen?
“Je hoeft ‘m echt maar een stuk­je te rollen of zo. Met je voeten. Dan wor­den je han­den niet vuil. Laat het vuile werk maar aan mij over. Da’s mijn spe­cialiteit. Ieder het zijne. Zeg ik alti­jd. Ik ben niet in de wieg gelegd voor dat gemar­tel en zo. Met al die instru­menten. Laat mij maar gewoon op de uitk­ijk staan. Of ron­dri­j­den. Of een stuk­je graven zoals hier. Da’s goed voor de con­di­tie. Kan dat luie zweet er uit. Haha­ha.”
Een flinke duw met de punt van z’n schoen was vol­doende om het lijk bin­nen het bereik van de man in de kuil te bren­gen. Ter­wi­jl die verder ging met het lijk hele­maal in de kuil te trekken, nam hij toch nog een trek van z’n sigaret. Wat ‘m meteen weer een hoest­bui opleverde.

Zek­er van z’n zaak gooide hij de smeu­lende sigaret het lijk achter­na de kuil in.
Z’n besluit stond vast. Van­daag zou hij stop­pen met roken.
Hij had nog zoveel te doen. Zoveel werk wat op hem wachtte.

~ ~ ~
Geschreven onder het genot van ettelijke kop­pen koffie, maar géén sigaret­ten.
Geïn­spireerd door het vol­gende nieuws­bericht:
Roe­meen gemarteld wegens mis­luk­te drugs­deal
06-11-2008 Door: NOVUM
Een Roe­meen is vorige week gegi­jzeld en een aan­tal dagen gemarteld in een won­ing in Ams­ter­dam-Zuidoost. Ver­moedelijk heeft de Roe­meen een bepaalde par­tij hard­drugs niet geleverd.
Zijn fam­i­lie werd onder druk gezet om los­geld te betal­en, meldt de poli­tie don­derdag. Fam­i­liele­den kre­gen via inter­net film­p­jes aan­geleverd, waarop was te zien dat het slachtof­fer ern­stig werd gemarteld. De Roe­meen werd ges­la­gen, geschopt, en bedreigd met een hete strijk­bout. Nadere details over de martel­ing wil de poli­tie niet vri­jgeven.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets