Opkomst van de Movel

Een Movel is een verhaal op je mobiel, je download het verhaal eenmalig, opent het en begint met lezen. Na het eerste hoofdstuk wordt je gevraagd of je het verhaal wilt kopen. Zo, ja dan klik op je op de koop knop en kun je het hele verhaal op je gemak uitlezen, als het niet bevalt (het lezen op de mobiel of het verhaal) dan lees je niet verder en koop je het verhaal niet.
[bron]

Vaak sta ik voor mijn boekenkast en neem de boekruggen in ogenschouw. De dikke romans waar de titel horizontaal op past springen vaak als eerste in het oog. Ze vragen nadrukkelijk om aandacht. Maar die gaat net zo makkelijk naar de iets dunnere broeders en zusters die rondom hen heen verzameld staan. Allen zijn individuele bouwstenen die ik door de jaren heen tot mij heb genomen om mijn kennis te verrijken.
Ik kijk naar mijn boekenkast maar zie geen boek en kast. Ontelbare werelden waar ik (soms nog nooit) geweest ben zweven voor mijn geestesoog en nodigen mij uit voor een (her)nieuw(d) bezoek. De boekenkast is geen doodlopende muur in mijn kamer maar een raam naar buiten.

[…] the brain never evolved to read. Rather, reading reveals how the brain “rearranges older structures devoted to linguistic, perceptual and cognitive regions to make something new.”
[bron]

Op deze plek ga ik niet beweren dat ik alle boeken in mijn verzameling (al) heb gelezen. Wel meer dan de helft, en de rest gaat zeker gelezen worden. Dat heb ik mezelf altijd voorgehouden. Of het nu gaat gebeuren tijdens mijn werkzame leven of nadat ik gepensioneerd zal zijn. Dat is mij om het even. Alleen zal ik de komende jaren mezelf verplichten om voldoende ‘trainingsuren’ in te bouwen. Want volgens ontwikkelingspsychologe Maryanne Wolf behoort lezen niet tot de basisvaardigheden van onze soort, zoals lopen en ademen. We moeten het leren, dat wil zeggen we moeten er in onze hersenen neurale circuits voor aanleggen. En als we die niet onderhouden door ze vaak genoeg te gebruiken, worden ze afgebroken en vervangen door andere.

Volgens het Tijdbestedingsonderzoek 2008 van SPOT (Stichting Promotie Televisiereclame) besteden Nederlanders gemiddeld 13 minuten per dag aan het lezen van boeken. Dit is 3 minuten meer dan in 2006. Het zijn vooral vrouwen, ouderen en alleenstaande 40-plussers die boeken lezen; relatief weinig wordt er gelezen door full time werkenden en door jongeren tot 20 jaar.
[bron]

Als lezen dus te maken heeft met leren, en we tegelijkertijd mogen concluderen dat juist jongeren minder gaan lezen, dan zal hun leesvaardigheid gestaag afnemen. En zullen zij in de toekomst vervreemd raken van in ieder geval het medium Boek in al z’n hoedanigheden. Daarvoor in de plaats zullen zij meer uren doorbrengen op internet en daar hun ontspanning vinden en kennis opdoen. Surfend over de golven van een alsmaar uitdijend stuwmeer aan ongestructureerde data, beperken zij zich tot het innemen van kleine porties ‘infotainment’ (kennis in hapklare brokken; het nieuws in 60 seconden).

Dat ‘lot’ zal hoogstwaarschijnlijk ook mijn allerliefste dierbare kleinzoon ten deel vallen. Hoeveel moeite ik mijzelf ook zal getroosten om het niet zo (heel) ver te laten komen.
Er kan een dag komen dat hij voor mijn boekenkast zal staan en niet méér zal zien dan een blinde muur opgebouwd uit kleurrijke bouwstenen. Ik verheug mij niet op die dag.

De stelling:
Het is een goede zaak dat boek en boekdrukkunst langzaam maar zeker zullen verdwijnen. Het zijn mediavormen die hun beste tijd hebben gehad.

~ ~ ~

Historians still unborn will appreciate your cooperation in the future, Sonmi-451.
We archivists thank you in the present. […] Now, this silver egg-shaped device is called an orison. It records both an image of your face and your words. Once we’re finished, the orison will be archived at the Ministry of Testaments.

Cloud Atlas, David Mitchell (2003)

~ ~ ~

“Om een beschaving te vernietigen, moet je geen boeken verbranden. Overtuig gewoon de mensen om er geen meer te lezen.”
Ray Bradbury; Amerikaans science-fiction schrijver (1920-)

~ ~ ~

“Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.”
Confucius; Chinees filosoof (551 v.C. – 479 v.C.)

~ ~ ~