Survival of the ARBO fittest

Afgelopen week bracht Emiel mij een berichtje met als onderwerp ‘Fittest’.
Emiel? Ja, Emiel. De naam die ik af en toe nog wel eens gebruik voor e-mail. Niet door mijzelf verzonnen, maar door een oud-collega (in de periode waaraan ik refereer was ze al dicht de pensioengerechtigde leeftijd genaderd, dus eigenlijk eerder een oude oud-collega). In haar laatste Philipsjaren moest ze nog aan de e-mail, en regelmatig belde ze de helpdesk dat ze weer eens problemen had met Emiel.

Emiel dus confronteerde me met ‘Fittest’. Wat me deed afvragen waarvoor ik benaderd zou moeten worden in het kader van ‘Survival of the fittest’. Een niet vreemde associatie in dit Darwinjaar. Zeker omdat het een dubbel Darwinjaar is: 200 jaar geleden geboren en 50 jaar later zijn belangrijkste boek, On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, gepubliceerd.

Zou ik ‘natuurlijk geselecteerd’ zijn voor:

  • het natuurlijke eindpunt van de menselijke soort?
  • het natuurlijke eindpunt van de ideale partner voor de Relatieplanet vrouw?
  • het natuurlijke eindpunt van de lezende mens?

Aldus droomde ik mezelf een gevarieerde reeks van uitgeëvolueerde types toe, welke mij op het natuurlijke lijf geschreven waren. Want, had ik deze week gelezen, in de natuur werkt slechts het toeval van blinde natuurkrachten.

Darwin wilde zijn evolutiegedachte loskoppelen van de metafysische en speculatieve ideeën van eerdere filosofen. Het originele van zijn bijdrage is dat hij laat zien dat de ontwikkeling van een bepaalde dier- of plantensoort in een bepaalde richting wordt gestuurd, zonder dat daar metafysische redenen voor zijn. Darwin noemde dit mechanisme aanvankelijk ‘natural selection’. Deze term staat prominent in de titel van zijn boek. Achteraf was hij er ontevreden over. ‘Selectie’ was te passief. De term liet onvoldoende doorklinken dat via dit mechanisme ook gecompliceerde organismen kunnen ontstaan uit eenvoudige levensvormen. Later gebruikte hij bij voorkeur de uitdrukking ‘survival of the fittest’, een term die hij ontleende aan de filosoof Herbert Spencer.

En natuurlijk zie ik mijzelf (niet alleen in m’n dromen) als een gecompliceerd organisme welke is ontstaan uit een eenvoudige levensvorm. Maar in welke hoedanigheid was men op zoek naar mij? Waarvoor zou ik een Darwin Award uitgereikt gaan krijgen?

De werkelijkheid was (zoals zo vaak) ontnuchterend.

Emiel liet weten dat ik uitgenodigd was voor de Arbo Unie Fittest:

Uw werkgever stelt u vanuit ‘goed werkgeverschap’ in de gelegenheid om deze gezondheidscheck te ondergaan. De deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. De individuele uitkomsten van het onderzoek zijn strikt vertrouwelijk, vallen onder het medisch geheim en worden alleen aan u teruggekoppeld en zijn niet toegankelijk voor uw werkgever.

De fittest bestaat uit het volgende:

Biometrie door de doktersassistente
– Lengte/gewicht
– Bloeddruk
– Visustest
– Gehoortest
– Bloedafname voor cholesterol en glucose

Fittest door de bedrijfsfysiotherapeut
– BodyMass Index
– Vetpercentagemeting
– Knijpkrachtmeting
– Lenigheidstest:
– Zit- en reiktest
– Schouderlenigheidtest
– Longfunctietest (peakflowmeting)
– Conditietest (Submaximale fietstest van 6 minuten)
– Scan fysieke klachten

Pas nu schoot mij te binnen dat ik een week eerder via Emiel te horen had gekregen dat ik een vragenlijst diende in te vullen. De antwoorden zouden gebruikt worden in de nog te volgen gezondheidscheck. In het kort had ik de vragenlijst min of meer waarheidsgetrouw als volgt ingevuld:

Ik voel me gezond
want, desondanks, mits, maar (doorhalen wat niet van toepassing is),
Ik sport niet
Ik rook niet (meer)
Ik drink niet te min niettemin

De uitnodiging is voor over twee weken. Een korte periode die ik hoogstwaarschijnlijk ga gebruiken om m’n real-life conditie iets meer richting gesuggereerde conditie te brengen. Het zal toch niet zo ver komen dat ik m’n fittest niet survive?

[update woensdagavond 25 februari 21:15 uur]
BMI 21,6 (kg/m2)
bloeddruk OK
gehoor OK
zien OK
lenigheid OK
knijpkracht OK
longinhoud OK
conditie….. Bijna OK

Advies: meer bewegen!

~ ~ ~