Categorieën
Fictief

De vier seizoenen van James Brewer

Herfst

Bla­de­ren ver­kleu­ren ver­dor­ren val­len op de grond
James Bre­wer ook

Getrof­fen door een zwa­re beroer­te
Zijgt James Bre­wer neer

Een knik in de knie­ën
Zij­waart­se val

Het hoofd tegen het aan­recht
Lede­ma­ten ver­lamd
’s Avonds gevonden

Win­ter

Sneeuw­vlok­ken dwar­re­len bui­te­len kleu­ren daken wit
James Bre­wer ook

Geveld door de defi­ni­tie­ve dia­gno­se
Zakt James Bre­wer neer

Nog slechts enke­le dagen
In dit tranendal

Het hoofd in het kus­sen
Tra­nen met tui­ten
‘s Avonds een biecht

Len­te

Knop­pen ont­lui­ken ont­sprin­gen bloei­en weer op
James Bre­wer ook

Ver­vuld met eer­bied voor het god­de­lij­ke
Knielt James Bre­wer neer

Staan is weer moge­lijk
Wan­de­ling in de hal

Het hoofd tegen haar hoofd
Den­kend aan samen
’s Avonds de spijt

Zomer

Men­sen spe­len zin­gen dan­sen leven bui­ten op straat
James Bre­wer niet

Ver­oor­deeld voor z’n daden
Stort James Bre­wer neer

Zwak­te in het sterf­bed
Dicht klap­te de val

Het hoofd op het blok
Wach­tend tot de schei­ding
’s Avonds voltrokken

~ ~ ~

Geïn­spi­reerd door het vol­gen­de bericht:

Een 58-jari­ge Ame­ri­kaan­se man beken­de vlak voor zijn dood dat hij tien­tal­len jaar gele­den iemand had ver­moord. Tot zijn gro­te ver­ras­sing bleef hij ver­vol­gens leven.
James Bre­wer beken­de op zijn ‘sterf­bed’ dat hij in 1977 een man had ver­moord omdat hij dacht dat die een ver­hou­ding met zijn vrouw had. Bre­wer werd gear­res­teerd, maar op borg vrij­ge­la­ten. Samen met zijn vrouw vlucht­te hij naar een ande­re staat, waar ze onder een ande­re naam leef­den.
Toen Bre­wer een beroer­te kreeg en in het zie­ken­huis beland­de, liet hij zijn vrouw de poli­tie bel­len. “Hij wil­de het opbiech­ten omdat hij dacht dat hij ging ster­ven,” ver­telt zijn vrouw.
Bin­nen­kort staat de man opnieuw voor de rechter.