De vier seizoenen van James Brewer

Herf­st

Bladeren verkleuren ver­dor­ren vallen op de grond
James Brew­er ook

Getrof­fen door een zware beroerte
Zijgt James Brew­er neer

Een knik in de knieën
Zijwaartse val

Het hoofd tegen het aan­recht
Lede­mat­en ver­lamd
’s Avonds gevon­den

 

Win­ter

Sneeuwvlokken dwar­re­len buite­len kleuren dak­en wit
James Brew­er ook

Geveld door de defin­i­tieve diag­nose
Zakt James Brew­er neer

Nog slechts enkele dagen
In dit tra­nen­dal

Het hoofd in het kussen
Tra­nen met tuiten
‘s Avonds een biecht

 

Lente

Knop­pen ontluiken ontsprin­gen bloeien weer op
James Brew­er ook

Vervuld met eerbied voor het god­delijke
Knielt James Brew­er neer

Staan is weer mogelijk
Wan­del­ing in de hal

Het hoofd tegen haar hoofd
Denk­end aan samen
’s Avonds de spi­jt

 

Zomer

Mensen spe­len zin­gen dansen lev­en buiten op straat
James Brew­er niet

Vero­ordeeld voor z’n daden
Stort James Brew­er neer

Zwak­te in het sterf­bed
Dicht klapte de val

Het hoofd op het blok
Wach­t­end tot de schei­d­ing
’s Avonds voltrokken

 

~ ~ ~

Geïn­spireerd door het vol­gende bericht:

Een 58-jarige Amerikaanse man bek­ende vlak voor zijn dood dat hij tien­tallen jaar gele­den iemand had ver­mo­ord. Tot zijn grote ver­rass­ing bleef hij ver­vol­gens lev­en.
James Brew­er bek­ende op zijn ‘sterf­bed’ dat hij in 1977 een man had ver­mo­ord omdat hij dacht dat die een ver­houd­ing met zijn vrouw had. Brew­er werd gear­resteerd, maar op borg vri­jge­lat­en. Samen met zijn vrouw vluchtte hij naar een andere staat, waar ze onder een andere naam leef­den.
Toen Brew­er een beroerte kreeg en in het zieken­huis belandde, liet hij zijn vrouw de poli­tie bellen. “Hij wilde het opbiecht­en omdat hij dacht dat hij ging ster­ven,” vertelt zijn vrouw.
Bin­nenko­rt staat de man opnieuw voor de rechter.

dins­dag 17 maart 2009
http://www.depers.nl/opmerkelijk/293064/Stervende-man-bekent-moord-blijft-leven.html

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets