Een Prima Foon (deel 1)

De Man van Hout kreeg opdracht van de Vrouw vol Vuur om een nieuw mobiel­tje te gaan kopen voor haar. Dat was op een zater­dag. Dus toog de Man van Hout om 13.00 uur naar de dichtst­bij­zijn­de Pri­ma­foon winkel.

13.15 uur
[MvH] Goe­de­mid­dag, ik ben op zoek naar een mobie­le tele­foon voor mijn vrouw.
[Verk] Ook goe­de­mid­dag! Dan bent u bij ons aan het juis­te adres.
[MvH] Fijn.
[Verk] Voor par­ti­cu­lier of voor zake­lijk gebruik?
[MvH] Zake­lijk.

13.30 uur
[Verk] Zo, nu we de voor­naams­te wen­sen door­ge­no­men heb­ben, zul­len we eens een pas­send abon­ne­ment­je erbij gaan zoe­ken.
[MvH] Doet u dat maar eens.
[Verk] Daar­voor gaan we even naar deze balie waar ik ga inlog­gen op het com­pu­ter­sys­teem om samen met u nog wat vra­gen door te nemen zodat we het pro­duct hele­maal op maat kun­nen leve­ren.
[MvH] Nog meer vragen?

13.45 uur
[Verk] Waar­om het sys­teem nu blijft han­gen snap ik ook niet. Het is pas nieuw geïn­stal­leerd, dus daar kan het niet aan lig­gen.
[MvH] Zo te zien haalt het nu gege­vens op van de ser­ver en is de ver­bin­ding traag. Mis­schien is het druk.
[Verk] Mis­schien heb ik wel iets ver­keerd inge­toetst bij de vori­ge pagi­na. Even kij­ken of ik terug kan met Backs­pa­ce.
[MvH] Dat lijkt me ge…
[Verk] Ver­rek, wat gebeurt er nu?
[MvH] …en goed idee.

14.00 uur
[Verk] Nou, dat viel nog niet mee om weer ver­der te komen.
[MvH] Daar zegt u zowat.
[Verk] Maar goed werk heeft tijd nodig, zeg­gen ze toch altijd?
[MvH] First time right, zeg ik altijd.
[Verk] Wablief?
[MvH] Laat maar.

14.15 uur
[Verk] Toch maar goed dat die col­le­ga even kon hel­pen, anders waren nu nog niet klaar.
[MvH] Zijn we klaar dan?
[Verk] Bij­na.

14.30 uur
[Verk] Wat? Zoveel bel­mi­nu­ten! Is dat geen ver­gis­sing? Dat wordt een dure bedoe­ning. Je zou bij­na zeg­gen dat uw vrouw beter een zake­lijk abon­ne­ment kan nemen.
[MvH] Dat had ik ook gevraagd!?
[Verk] Natuur­lijk!
[MvH] …
[Verk] Wat gaat uw vrouw doen, als ik vra­gen mag.
[MvH] Bel­len.

14.45 uur
[Verk] Ik vind het echt raar dat alle gege­vens die je tot nu toe hebt inge­typt hele­maal ver­dwe­nen zijn als je slechts één keer een ver­keer­de toets indrukt. Een nieuw sys­teem is niet altijd beter, zo blijkt maar.
[MvH] …
[Verk] Niet getreurd, dan begin­nen we gewoon weer van voor af aan. Het is nog vroeg! Wat was u naam ook al weer?
[MvH] Is. Nog steeds.
[Verk] Wablief?
[MvH] Laat maar.

15.00 uur
[Verk] Wacht, ik roep nog even mijn col­le­ga erbij.

15.15 uur
[Verk] Kijk eens! Hier is uw vol­le­dig op maat gemaak­te con­tract­je. Deze keer wel lees­baar uit­ge­print. Veel suc­ces ermee!
[MvH] En de tele­foon zelf?
[Verk] Had ik die nog niet gepakt?
[MvH] Nee.

15.45 uur
[Verk] Slim van u om nog even in de doos te kij­ken. Wacht, ik pak even de goe­de tele­foon. U was toch nog niet al thuis hoop ik?

16.00 uur
[Verk] Ik weet toch zeker dat we dit nieu­we exem­plaar op voor­raad zou­den moe­ten heb­ben. Mis­schien is het al uit­ver­kocht. Ze gaan name­lijk als war­me brood­jes over de toon­bank. Kan ik u een ander exem­plaar aan­bie­den?
[MvH] Uw col­le­ga had het apart gelegd, zei hij zonet nog.
[Verk] Wacht, ik zal het ‘m even vra­gen.
[MvH] Neemt u gerust de tijd.
[Verk] Dank je! ’t Is een gek­ken­huis vandaag.

16.15 uur
[Verk] Nou, nog­maals veel ple­zier ermee. En, zoals gezegd, over enke­le uren wordt het num­mer geac­ti­veerd.
[MvH] En zo niet?
[Verk] Dan kunt u ons altijd even bel­len.
[MvH] Jul­lie zijn toch zoda­de­lijk geslo­ten?
[Verk] Oja.
[MvH] En tele­foon­num­mers van Pri­ma­foon win­kels wor­den toch niet bekend­ge­maakt? Ik wil­de name­lijk van­mid­dag hier naar toe bel­len, maar dat gaat niet. Die num­mers zijn onvind­baar.
[Verk] Dat klopt. Maar geen paniek, dat num­mer wordt van­zelf geac­ti­veerd.
[MvH] Ik ben niet in paniek.
[Verk] Nou, dan ben ik blij dat ik u gerust­ge­steld heb. Ik hoop dat alles naar wens was. Pret­tig weekend.

16.30 uur
[VvV] Dag schat. Wat ben je lang weggebleven.