Wij verzorgen brand wereldwijd

Stel, je leest dat een 23-jari­ge vrouw in brand is gestoken. 
Stel, je bent geschokt door dit bericht en je wil een reac­tie achterlaten. 
Stel, je krijgt de vol­gen­de uiterst smaak­vol­le adver­ten­tie voor­ge­scho­teld door Goog­le Ads: 

Brand Actie
Brand pro­duc­ten te koop. Wij ver­zor­gen Brand wereldwijd!

Is dit dan omdat de fir­ma RealDutchFood.com/brand trots is op het feit dat deze 23-jari­ge vrouw met behulp van haar pro­duc­ten op een bij­zon­der gru­we­lij­ke en pijn­vol­le manier om het leven is gebracht? En ons daar­van kond wil doen? 
Of denkt deze fir­ma dat we door het lezen van het bericht op het idee zou­den komen dat deze wij­ze van levens­be­ïn­di­ging navol­ging ver­dient en dat ze hopen dat we dat gaan doen met hun pro­duc­ten. Zodat ze over het nog nasmeu­len­de zwart­ge­bla­ker­de lijk heen wat geld hopen te verdienen. 

Wie het weet mag het zeggen. 

Trou­wens, het feit dat er ook een aan­bod voor bloed­mooie Azi­a­ti­sche vrou­wen bij staat, maakt het voor de kers­ver­se weduw­naar natuur­lijk wel mak­ke­lij­ker om over zijn ver­driet heen te komen… 

Uit res­pect voor het slacht­of­fer hier­bij het vol­le­di­ge bericht 

[Nu.nl — 9 decem­ber 2009] 
In Zeist is maan­dag een 23-jari­ge vrouw omge­ko­men nadat ze in brand was gesto­ken. Dat gebeur­de vol­gens de poli­tie rond 17.30 uur aan de Laan van Vollenhove. 
Na een mel­ding trof­fen agen­ten de vrouw ern­stig ver­brand aan. Ze is met een trau­ma­he­li­kop­ter naar een zie­ken­huis gebracht, waar ze later op de avond overleed. 
De poli­tie onder­zoekt de zaak en is nog op zoek naar getuigen. 
Waar­om en door wie de vrouw in brand werd gesto­ken, is niet bekend. De poli­tie houdt met alles reke­ning, ook met eer­wraak. Vol­gens het AD kwam het slacht­of­fer uit Afgha­nis­tan en stond ze op het punt te gaan trouwen. 
Het huwe­lijk was al eer­der vol­gens de isla­mi­ti­sche wet­ten vol­trok­ken, daar­om zou de vrouw al samen­wo­nen met haar man.

~ ~ ~