De kleine trommeljongen

Zwi­j­gend had hij zich in het ges­taag groeiende gezelschap gevoegd
Woor­den waren niets voor hem
Hij had zijn trouwe trom om voor zich te lat­en spreken
Pa rum pum pum pum

De tocht was lang en zwaar, de wind gierde over hun hoof­den
Zand stoof op en verblindde hen
Maar de kleine jon­gen ging voorop en iedereen vol­gde zijn getrom
Pa rum pum pum pum

s Nachts keek hij op naar de ster­ren
En zocht die ENE, de schit­terend­ste, de troos­t­ende
Een­maal gevon­den vie­len tra­nen op het strakke vel
Pa rum pum pum pum

Nooit roerde hij de grote trom, hij wist zijn plaats
Vertrok hij eerder stil­let­jes met trom, nu bleef hij stand­vastig
Hij wilde HEM ook danken, op zijn eigen manier
Pa rum pum pum pum

Zo kwam daar de dag dat die ENE lev­engevende ster
Zijn stralen liet vallen op een onop­val­lend stulp­je
Onooglijk, maar de kleine jon­gen wist dat HIJ er was en zijn hart ging van
Pa rum pum pum pum

Wach­t­end op zijn beurt
Oefende hij zijn weinige woor­den
Repeteerde zacht­jes zijn dankmuziek
Pa rum pum pum pum

Lit­tle Baby, pa rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa rum pum pum pum
I have no gift to bring, pa rum pum pum pum
That’s fit to give the KING, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Shall I play for you, pa rum pum pum pum,
On my drum?

Jezus Chris­tus!
Wat is dat hier voor ter­ingher­rie!
Ligt die kleine ein­delijk te slapen en dan ga jij hier een par­tij lawaai lopen mak­en
Hier met dat trom­mel­tu­ig van je
In de kachel er mee
En nou oprot­ten alle­maal
Mor­gen is het weer een nieuwe dag

 

The Lit­tle Drum­mer Boy

Come they told me, pa rum pum pum pum
A new born King to see, pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum
To lay before the King, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

So to hon­or Him, pa rum pum pum pum,
When we come.

Lit­tle Baby, pa rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa rum pum pum pum
I have no gift to bring, pa rum pum pum pum
That’s fit to give the King, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Shall I play for you, pa rum pum pum pum,
On my drum?

Mary nod­ded, pa rum pum pum pum
The ox and lamb kept time, pa rum pum pum pum
I played my drum for Him, pa rum pum pum pum
I played my best for Him, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Then He smiled at me, pa rum pum pum pum
Me and my drum.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets