De kleine trommeljongen

Zwij­gend had hij zich in het gestaag groei­en­de gezel­schap gevoegd
Woor­den waren niets voor hem
Hij had zijn trou­we trom om voor zich te laten spreken
Pa rum pum pum pum

De tocht was lang en zwaar, de wind gier­de over hun hoofden
Zand stoof op en ver­blind­de hen
Maar de klei­ne jon­gen ging voor­op en ieder­een volg­de zijn getrom
Pa rum pum pum pum

‘s Nachts keek hij op naar de sterren
En zocht die ENE, de schit­te­rend­ste, de troostende
Een­maal gevon­den vie­len tra­nen op het strak­ke vel
Pa rum pum pum pum

Nooit roer­de hij de gro­te trom, hij wist zijn plaats
Ver­trok hij eer­der stil­le­tjes met trom, nu bleef hij standvastig
Hij wil­de HEM ook dan­ken, op zijn eigen manier
Pa rum pum pum pum

Zo kwam daar de dag dat die ENE leven­ge­ven­de ster
Zijn stra­len liet val­len op een onop­val­lend stulpje
Onoog­lijk, maar de klei­ne jon­gen wist dat HIJ er was en zijn hart ging van
Pa rum pum pum pum

Wach­tend op zijn beurt
Oefen­de hij zijn wei­ni­ge woorden
Repe­teer­de zacht­jes zijn dankmuziek
Pa rum pum pum pum

Litt­le Baby, pa rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa rum pum pum pum
I have no gift to bring, pa rum pum pum pum
That’s fit to give the KING, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Shall I play for you, pa rum pum pum pum,
On my drum?

Jezus Chris­tus!
Wat is dat hier voor teringherrie!
Ligt die klei­ne ein­de­lijk te sla­pen en dan ga jij hier een par­tij lawaai lopen maken
Hier met dat trom­mel­tuig van je
In de kachel er mee
En nou oprot­ten allemaal
Mor­gen is het weer een nieu­we dag

 

The Litt­le Drum­mer Boy

Come they told me, pa rum pum pum pum
A new born King to see, pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum
To lay befo­re the King, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

So to honor Him, pa rum pum pum pum,
When we come.

Litt­le Baby, pa rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa rum pum pum pum
I have no gift to bring, pa rum pum pum pum
That’s fit to give the King, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Shall I play for you, pa rum pum pum pum,
On my drum?

Mary nod­ded, pa rum pum pum pum
The ox and lamb kept time, pa rum pum pum pum
I play­ed my drum for Him, pa rum pum pum pum
I play­ed my best for Him, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Then He smi­led at me, pa rum pum pum pum
Me and my drum.

~ ~ ~