Een verschil van dag en nacht

Variant:

Leven 
is bezig zijn met dood te gaan. Is leren 
roerloos te liggen in een ingestort krot. 

1ste couplet:
de avond valt 
een schokgolf door politiek corrupt Den Haag 
een kabinet wankelt 
nacht 
een nieuwe dag 
een stoepje schoon geveegd 
alles is anders maar eigenlijk hetzelfde 


2de couplet: 

de avond valt 
een schokgolf door armoedig corrupt Haïti 
een land wankelt 
nacht 
een nieuwe dag 
een stoepje nooit geveegd 
alles is hetzelfde maar voor altijd veranderd 

Dissonant: 
Maar uiteindelijk is het allemaal hun eigen schuld. Althans volgens de goed ingelichte Amerikaanse fundamentalistische maar invloedrijke televisiedominee Pat Robertson. Hij heeft verklaard dat Haïti gestraft wordt door God omdat de opstandige slaven tweehonderd jaar geleden voor hun bevrijding een ‘pact met de duivel’ hebben gesloten. Tja, en dan vraag je er om. 

Collectant: 
Voor diegenen die desondanks vinden dat de slachtoffers geholpen moeten worden hebben de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) gironummer 555 opengesteld. 
Een land waar het Bruto Nationaal Product (BNP) gelijk is aan de gemiddelde jaaruitgave van een Europeaan aan ijsjes (zo las ik vandaag ergens), kan best wat extras gebruiken voor wederopbouw. 

Leven 

is bezig zijn met dood te gaan. Is leren 
roerloos te liggen in een mooi misschien. 
Afscheid nemen van stappen die niet keren. 
Vier drie twee keer elkander nog maar zien. 

Schrijven Kom bij me, maar er zelf uit lezen 
Daar ga ik dan. Met het hart op de hand 
de spiegel nog verklaren niets te vrezen, 
en er, ontzet, al niets in zien, niemand. 

Dan zitten, kouder leren liggen, samen 
met niets. Geen post meer krijgen. En een naam 
doorstrepen op verjaarskalenders. Namen. 

O ja denken. En toen. Eindeloos omdraaien, 
en weten dat dat kloppen aan het raam 
de wind is die waar hij het wil gaat waaien. 

Michel van der Plas (1927)

~ ~ ~