20100221 — zondag

Erec­tie­pro­ble­men:

Zal ik ooit over mijn erg­ste nacht­mer­ries dur­ven schrijven?

Niet nu.

Nee,
niet nu
wak­ker worden.
Net nu…
Nee!

Kramp­ach­tig hield ik mijn ogen dicht. Tegen beter weten. Toen de eer­ste zon­ne­stra­len ons gehei­me lief­des­nest­je diep in het bos als­nog had­den gevon­den was ze abrupt opge­spron­gen. Een laat­ste glimp van haar dei­nen­de bil­len die ik zojuist nog ste­vig omklemd had, voor­dat ze defi­ni­tief uit het zicht verdween.

Ruim een uur voor­dat de wek­ker mij plichts­ge­trouw van een och­tend­hu­meur zou voor­zien zat ik klaar­wak­ker recht­op in bed. De vrouw van mijn dro­men was niet meer. Het bracht me in een filo­so­fi­sche bui. Wat ver­dween eer­der? De vrouw of de droom?

Toen moest ik plas­sen. En merk­te dat er nog wel wat meer klaar­wak­ker recht­op in bed zat. De vrouw in mijn dro­men had wat tak­ken ver­lo­ren van haar bos hout die ze voor zich uit droeg, en een­tje was in mijn kruis ach­ter­ge­ble­ven. Stond nog wat na te genie­ten. Een nieuw pro­bleem van min­der filo­so­fi­sche aard drong zich op.
Veel bedenk­tijd werd me ech­ter niet gegund. Mijn blaas gaf aan dat de uit­komst in ieder geval vast­stond. Uri­ne­ren zou ik.
Voor­zich­tig stap­te ik uit bed en begaf me naar de bad­ka­mer. Met elke stap voel­de ik hoe het over­vloe­di­ge vocht zich klot­send ver­der een uit­weg omhoog zocht tegen de stei­le wand. Zeker­heids­hal­ve omvat­te ik mijn man­ne­lijk­heid en plaatste het top­je van mijn duim op de klei­ne ope­ning. Behoed­de zo de over­loop voor een onge­wens­te over­stro­ming. Ik waan­de mij Hans­je Brinker.
De dag nog pril en reeds een hel­den­daad verricht.

Onder­tus­sen had ik het vraag­stuk over de juis­te posi­ti­o­ne­ring ook opgelost.

En zo lag ik een tijd­je later weer in bed. Indach­tig het alou­de mot­to ‘Ik ken geen erec­tie­pro­ble­men, alleen maar uit­da­gin­gen’, sloot ik mijn ogen en zonk weg in een die­pe slaap. Het duur­de niet lang voor­dat een vol­gen­de uit­da­ging beval­lig mijn droom kwam binnengelopen.

ZZ Top — Woke Up with Wood

When I woke up this morning
I was fee­ling migh­ty good.
My baby under­stood had to do what she should
lying near a pile of wood.
Laying it on some,
playing with it some
when I, I woke up with wood.

I was lying the­re thin­king ‘bout basketball
trying not to lose my mind
my baby came to help and I let out a yell,
she grab­bed me from behind.
Laying on it some,
playing with it some
when I, I woke up with wood.

Beau­ty queens fall in trances,
debu­tan­tes lose their furs.
But it felt so good from whe­re they stood,
they were wor­king on a pile of wood.
Laying on it some,
playing with it some
when I, I woke up with wood.

Zie ook:
Urban Dic­ti­o­na­ry

Woke up with wood:
Woke up with an erection.
“I had a gre­at dream last night. Woke up with wood too!”

Mor­ning Wood:
Waking up with an erec­ti­on. It’s often asso­ci­a­ted with the need to use the bathroom upon waking up. Sci­en­ti­fic term is noc­tur­nal peni­le tumescen­ce. The­re is no real sci­en­ti­fic proof as to why men wake up with a erec­ti­on alt­hough the­re are many theories.
Means the same thing as Mor­ning Glory.
“It sucks trying to take a piss when you got a mor­ning wood.”