Bernhard — Een verborgen geschiedenis

Gis­ter­avond begonnen in Bern­hard — Een ver­bor­gen geschiede­nis, geschreven door Annejet van der Zijl. In de pro­loog geeft Annejet aan dat ze als kind arche­oloog wilde wor­den: “Zo’n oud­er­wetse, zoals je die in films ziet: iemand die, ter­wi­jl iedereen hem voor gek verk­laart, bli­jft zoeken naar dat mythis­che kon­ings­graf onder het woesti­jn­zand.” Omdat Puck (de planten­poes) onder­tussen een kat-en-muis-spel met het leeslint was begonnen, heb ik het boek terz­i­jde gelegd en ben gaan nadenken wat ik ook alweer vroeger wilde wor­den.