Bernhard — Een verborgen geschiedenis

Gis­ter­avond begon­nen in Bern­hard — Een ver­bor­gen geschie­de­nis, geschre­ven door Anne­jet van der Zijl. In de pro­loog geeft Anne­jet aan dat ze als kind arche­o­loog wil­de wor­den: “Zo’n ouder­wet­se, zoals je die in films ziet: iemand die, ter­wijl ieder­een hem voor gek ver­klaart, blijft zoe­ken naar dat mythi­sche konings­graf onder het woes­tijn­zand.” Omdat Puck (de plan­ten­poes) onder­tus­sen een kat-en-muis-spel met het lees­lint was begon­nen, heb ik het boek ter­zij­de gelegd en ben gaan naden­ken wat ik ook alweer vroe­ger wil­de worden.