Wallander — Läckan

In de aflev­er­ing Läck­an uit de Zweedse poli­tieserie Wal­lan­der, speelt als een rode draad de vraag of je elke kans moet gri­jpen voor het grote geld zodat je kunt stop­pen met werken. Of dat je passie voor werk uitein­delijk de doorslag geeft en meer vol­doen­ing en zingev­ing biedt. Ik moest denken aan een vrouwelijke col­le­ga die mij een tijd gele­den vroeg wat ik zou doen als ik diezelfde avond de loter­ij zou win­nen. Mijn antwo­ord was dat ik mijn baan zou opgeven en voor­taan full­time leuke din­gen (schri­jven, lezen) zou gaan doen. Zij gaf aan dat het de eerste keer was dat een man haar dit antwo­ord gaf. Vol­gens haar zijn het vooral vrouwen die aangeven te stop­pen met werken wan­neer de kans zich voor­doet, maar zelden man­nen. Wat zou de reden daar­van kun­nen zijn?

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets