Wallander — Läckan

In de afle­ve­ring Läck­an uit de Zweed­se poli­tie­se­rie Wal­lan­der, speelt als een rode draad de vraag of je elke kans moet grij­pen voor het gro­te geld zodat je kunt stop­pen met wer­ken. Of dat je pas­sie voor werk uit­ein­de­lijk de door­slag geeft en meer vol­doe­ning en zin­ge­ving biedt. Ik moest den­ken aan een vrou­we­lij­ke col­le­ga die mij een tijd gele­den vroeg wat ik zou doen als ik die­zelf­de avond de lote­rij zou win­nen. Mijn ant­woord was dat ik mijn baan zou opge­ven en voort­aan full­ti­me leu­ke din­gen (schrij­ven, lezen) zou gaan doen. Zij gaf aan dat het de eer­ste keer was dat een man haar dit ant­woord gaf. Vol­gens haar zijn het voor­al vrou­wen die aan­ge­ven te stop­pen met wer­ken wan­neer de kans zich voor­doet, maar zel­den man­nen. Wat zou de reden daar­van kun­nen zijn?

~ ~ ~