Body-check

Omdat pri­va­cy tegen­woor­dig toch niets meer waard is, gooi ik zelf maar met­een mijn body-check resul­ta­ten in de open­baar­heid voor­dat iemand ze uit de vuil­nis­bak opdiept:

Body Mass Index = 22,2 = gemid­deld;
Tech­no­Gym Biker­ra­ce fit­ness­test = 24 = onvol­doen­de;
Bio-elec­tri­sche impe­dan­tie­me­ting Omron = 15,4 = goed;
Qua­dri­cep zit test = 86 = gemid­deld;
Push up test = 15 = gemid­deld;
Sit-ups 60 secon­den test = 46 = gemiddeld.

Over acht weken onder­ga ik opnieuw deze test en dan zal moe­ten blij­ken of twee ses­sies p/w in de sport­school van mij een meer dan boven­ge­mid­deld per­soon heb­ben gemaakt.


2 reacties

Xiwel 22 mei 2010

Bij een body-check denk ik aan ijs­hoc­key en dan is het min­der gezond. 🙂

Trudy Zeeman 22 mei 2010

Al trek je mijn nagels eruit,ik zwijg over mijn afme­tin­gen en alles wat die kant op wijst! Suc­ces met sporten!