Body-check

Omdat pri­va­cy tegen­wo­ordig toch niets meer waard is, gooi ik zelf maar meteen mijn body-check resul­tat­en in de open­baarheid voor­dat iemand ze uit de vuil­nis­bak opdiept:

Body Mass Index = 22,2 = gemid­deld;
Techn­o­Gym Bik­er­race fit­nesstest = 24 = onvol­doende;
Bio-elec­trische imped­antiemet­ing Omron = 15,4 = goed;
Quadri­cep zit test = 86 = gemid­deld;
Push up test = 15 = gemid­deld;
Sit-ups 60 sec­on­den test = 46 = gemid­deld.

Over acht weken onder­ga ik opnieuw deze test en dan zal moeten blijken of twee sessies p/w in de sportschool van mij een meer dan bovengemid­deld per­soon hebben gemaakt.

~ ~ ~

2 Comments