RAL 2010

Als we nu eens
met z’n allen
(en dat zijn er veel
wel
mil­joe­nen of meer)
op het moment
dat we inscha­ke­len
en ons opma­ken
voor een gewel­di­ge wed­strijd
slechts een secon­de
lang
stil­staan
bij
het vele leed in de wereld
dan is dat wel
(even chec­ken
op mijn cal­cu­la­tor
grr­rr
de bat­te­rij­en
zijn op)
heel veel
aan­dacht
maar of het
genoeg is
om wereld­kam­pi­oen
te wor­den
vraag ik me af
dus
laat maar
het moet wel leuk blij­ven
laat ons
daar­om maar
zin­gen van
Oran­je Boven
en
als ze win­nen
schil­der ik alles
in
RAL 2010
dat is ook
een sig­naal
kleur

~ ~ ~