RAL 2010

Als we nu eens
met z’n allen
(en dat zijn er veel
wel
miljoe­nen of meer)
op het moment
dat we inschake­len
en ons opmak­en
voor een geweldige wed­stri­jd
slechts een sec­onde
lang
stil­staan
bij
het vele leed in de wereld
dan is dat wel
(even check­en
op mijn cal­cu­la­tor
grrrr
de bat­ter­i­jen
zijn op)
heel veel
aan­dacht
maar of het
genoeg is
om wereld­kam­pi­oen
te wor­den
vraag ik me af
dus
laat maar
het moet wel leuk bli­jven
laat ons
daarom maar
zin­gen van
Oran­je Boven
en
als ze win­nen
schilder ik alles
in
RAL 2010
dat is ook
een sig­naal
kleur

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets