Beter ten halve gekeerd…

Kick­start Word­Press 2e edi­tie
Rob­bert Ravens­ber­gen
ISBN 9789043021401

Waarover schri­jven als je de gehele dag eigen­lijk alleen maar met je neus in een boek hebt gezeten? Meest voor de hand liggend is dan te schri­jven over het boek zelf. In dit geval een hand­boek voor de begin­nende Word­Press-gebruik­er: Kick­start Word­Press door Rob­bert Ravens­ber­gen.

Gis­ter aangeschaft in Utrecht en meteen maar begonnen met de eerste bladz­i­j­den te lezen op een niet al te warm ter­ras ter­wi­jl ik in afwacht­ing was van. ’s Avonds in de trein naar huis weer verder gegaan en van­daag zowat de gehele ocht­end doorgelezen. Toen tijd voor reflec­tie en zelfvervloek­ing. Niet omdat het boek tegen is gevallen. Maar omdat ik het enkele dagen te laat heb aangeschaft. Want afgelopen week­end heb ik in al mijn ent­hou­si­asme reeds een Word­Press instal­latie los­ge­lat­en op mijn eerste eigen domein­naam (d’n dezen­ste dus, waar u dit zelf­beklag nu op zit te lezen). En hoe bij­na-vlekkeloos dit alle­maal is ver­lopen, toch moet ik nu tot mijn spi­jt con­stateren dat er enkele basis-weef­fouten zijn inges­lopen waar­van ik lat­er alleen maar last ga kri­j­gen. Dat betekent hoogst­waarschi­jn­lijk enkele stap­pen terug of miss­chien zelfs een nieuwe schone instal­latie. Eén ding is zek­er, de uiter­mate heldere beschri­jv­ing en alle tips & trucs in het boek van Rob­bert Ravens­ber­gen hebben me over­tu­igd dat het beter is om even pas op de plaats te mak­en en een goed fun­da­ment te leggen voor mijn web­site. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele ged­waald.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets