Social Saturday

Deze ocht­end eens kri­tisch mijn ‘web pres­ence’ onder de loep genomen en tot de con­clusie gekomen dat die inter­net aan­wezigheid redelijk ver­snip­perd is.
Op aller­lei ‘social media’ plat­for­men heb ik ooit een profiel aange­maakt om mee te gaan in de vaart der virtuele volk­eren. Na aan­vanke­lijk op elk nieuw profiel ent­hou­si­ast up-to-date infor­matie te hebben toegevoegd en naar vrien­den te hebben gezocht, is bij de meesten er toch de klad in gekomen. Het is gewoon­weg te veel om bij te houden. Van som­mige sites weet ik zelfs niet eens meer of ik ooit een account heb aange­maakt, laat staan wat mijn inlog gegevens zijn.
Daarom van­daag meteen een aan­vang genomen met het ver­wi­jderen van een aan­tal weinig tot totaal niet meer gebruik­te accounts:

— Face­book => lees hier hoe je een face­book account ver­wi­jderd
— MySpace
— Get­Glue
— Tum­blr
— Dizzie

De komende tijd ga ik verder gras­duinen om te zien waar ik me ooit eerder heb aangemeld, en ook deze accounts ver­wi­jderen. Het zou hand­ig zijn wan­neer daar een tool voor zou zijn die je meteen het overzicht kan lat­en zien bij welke sites je nog steeds gereg­istreerd staat. Nu is het vooral een kwest­ie van goed nadenken en rond­neuzen of je nog iets te bin­nen schi­et.
Vooral­snog hou ik mijn Hyves account tot nad­er order aan. Maar mijn activiteit­en staan ook daar al tij­den op een laag pit­je.
De meeste tijd breng ik tegen­wo­ordig door op Twit­ter. Daar ben ik door­gaans wel dagelijks vin­den. Het is een laag­drem­pelige manier om snel te zien wie er wat te melden heeft of waar je zelf iets (on)zinnigs de wereld in kunt gooien. Past op dit moment pri­ma bij mij. Maar het geeft natu­urlijk geen garanties voor mijn virtuele toekomst.

~ ~ ~

Nagekomen bericht:
Natu­urlijk heeft het ver­wi­jderen van de vele accounts ook ten dele te mak­en met de overkill aan social media sites en de tijds­beste­d­ing die hier onge­merkt mee is gemoeid. Alleen maar accounts ver­wi­jderen is daarom niet vol­doende wan­neer men lei­dt aan een vorm van ‘social media fatigue’. Gelukkig kreeg ik van­daag de vol­gende vijf tips onder ogen die u kun­nen helpen bij het tijds­gewi­js ver­ant­wo­ord omgaan met al uw con­tacten in de virtuele wereld:
5 Keys to Avoid­ing Social Media Fatigue

  • wel op hyves bli­jven hoor, dan bli­jf je ook o de hoogte van de vol­gende gep­lande Gath­er­ing 😀

    en oke, ik zal niet nog meer profie­len op SNW ope­nen 😉

Comments are closed.

Tags

(all tags)

Tweets