Wen d’r maar aan…

GW: …
EL: …
GW: …
EL: “Thee?”
GW: “Dat laffe spul drink ik niet.”
EL: “Jam­mer.”

GW: “Waarom had je me nou niets verteld?”
EL: “Wat had ik moeten vertellen?”
GW: “Van die vero­ordel­ing bijvoor­beeld?”
EL: “Maar dat was toch bin­nen de kri­jgs­macht?”
GW: “En die aangiftes dan?”
EL: “Dat heb ik toch al gezegd!? Overtrokken gedoe ron­dom wat hon­den­poep.”
GW: “Overtrokken gedoe?”
EL: “Ja.”
GW: …
EL:  “Miss­chien toch een kop­je thee?”
GW: “Nee.”

GW: “Wat moeten we nu aan met die hele sit­u­atie?”
EL: “Welke sit­u­atie?”
GW: “Hou je nu maar niet van de domme, je weet goed wat ik bedoel.”
EL: “Nee hoor, dat weet ik niet.”
GW: …

EL: …
GW: “Het lief­ste zou ik zien dat je de par­tij ver­laat en je zetel beschik­baar stelt.”
EL: “Ik zou niet weten waarom. Het bevalt me goed in die Tweede Kamer.”
GW: …
EL: “Lekker een beet­je op die bankjes rof­fe­len als we weer een over­win­ning bin­nen­halen. Ein­delijk de kans om die, hoe noem je het ook alweer? Linkse kerk? Ja, linkse kerk, dat is het. Heer­lijk om die linkse kerk alle wind uit de zeilen te halen. Vleugel­lam te mak­en. En wel zo frus­terend voor hen dat één zetel daar­toe slechts het ver­schil maakt.”
GW: …
EL: “Eigen­lijk wel een heel belan­grijke zetel, als je het zo bek­ijkt.”
GW: …
EL: “Kan ik echt niet wat thee voor je inschenken?”
GW: “NEE!”

GW: …
EL: “Ik zou natu­urlijk wel graag zien dat je je macht lat­en gelden bij je vriend­jes in het kabi­net.”
GW: …
EL: “Mijn naam is de laat­ste dagen flink door het slijk gehaald, en dat ga jij nu voor me rechtzetten.”
GW: …
EL: “En ik heb ook nog wat hulp nodig van je goede con­frater meester Bram Moszkow­icz.”
GW: …???…
EL: “Ik bedoel, als men nu bezig is om spijk­ers op laag water te zoeken in een poging onze mooie par­tij in diskredi­et te bren­gen, dan is het beter dat Bram­met­je nog wat andere akke­fi­et­jes van mij wat nad­er bek­ijkt.”
GW: “Wat? Hoe­zo?”
EL: “Oh, niets bij­zon­ders hoor. Maar als ze nu al zo moeil­ijk doen over die kleinighei­d­jes, dan kun­nen we beter op zek­er spe­len. Daar moet jij toch achter kun­nen staan? Daar heb jij toch geen moeite mee? Een beet­je ste­un geven om je doel te bereiken? Toch?”

GW: …
EL: “Nou, hoe smaakt het?”
GW: …
EL: “Wen d’r maar aan…”

~ ~ ~

4 Comments

ik ook niet, Carel. Maar ik verkneukel me toch een klein beet­je bij het idee dat Lucassen onze Greet op deze manier in de houd­greep zou kun­nen nemen.

Pesoon­lijk denk ik eerder dat Dion een water­boardingac­tie aan het voor­berei­den is. Of miss­chien wordt deze actie wel reeds ten uitvo­er gebracht, as we tweet.

Of miss­chien zijn ze wel een flinke thee­board­ingsessie aan het uitvo­eren 😉 En idd met Dion als folter­aar (hoewel ze natu­urlijk meerdere kan­di­dat­en voor die rol in huis hebben).

Comments are closed.