The Killing

Met veel zak­en loop ik con­stant achter de feit­en aan. Zo ook met het ‘ont­dekken’ van The Killing. Het eerste seizoen van deze Deense poli­tieserie stamt al ergens uit 2007, maar pas sinds gis­ter ben ik er aan begonnen. En meteen in één ruk twee van de in totaal vijf dvd’s ver­slon­den. Wat betekent dat ik nog 3 x 4 = 12 uur te gaan heb voor­dat ik weet wie Nan­na Birk Larsen heeft ver­mo­ord. Als men ten­min­ste niet de euvele moed heeft om de 20-delige serie te lat­en eindi­gen zon­der de iden­titeit van de moor­de­naar te onthullen. Net zoals dit tot mijn grote frus­ta­tie lang gele­den wel werd gepresteerd bij het over­bek­ende Twin Peaks.

Daar liep ik niet achter de feit­en aan, maar zat elke zonda­gavond trouw voor de buis (niet nadat ik eerder op de dag de vorige opgenomen aflevering(en) nog eens nauwgezet had bestudeerd) om tot het uiter­ste gecon­cen­treerd een nieuwe episode te aan­schouwen. Groot was mijn ver­bi­js­ter­ing toen bij het vorderen van het laat­ste deel steeds duidelijk­er werd dat de oploss­ing van het ultieme raad­sel waar iedereen over sprak meegenomen werd naar een tweede ver­vol­gserie. Ik weet nog goed dat ik dagen bezig ben geweest met het terugzien van oude aflev­erin­gen en recon­struc­ties van het gebeurde op te stellen. Het werd bij­na een obsessie om zelf uit te vin­den wie de moor­de­naar was. Wat me vanzelf­sprek­end niet gelukt is. Teveel niet ter zake doende aflei­dende aan­wi­jzin­gen gecom­bi­neerd met boven­natu­urlijke kracht­en maak­ten dit een onmo­gelijke opgave. Onmo­gelijk, maar ver­slavend.

En diezelfde aanzuigende kracht, waar­van ik dacht ‘m nooit meer mee te mak­en, onder­ga ik nu bij The Killing. Van­nacht wer­den mijn dromen gevuld door de vele per­son­ages en hun respec­tievelijke motieven (want zoet­je­saan lijkt nie­mand onschuldig) om Nan­na te ver­mo­or­den. Ik weet (en accepteer) dat ik een speel­bal ben in de han­den van een vaardig regis­seur. De komende tijd zal ik met me lat­en spe­len. En mocht op het eind van de serie nog steeds niet duidelijk zijn wie Nan­na zoveel gruwelijks heeft aangedaan, dan ligt de dvd-box met het tweede seizoen al te wacht­en. Deze keer kan er niets mis­gaan! Soms heeft het zo z’n voordeel om achter de feit­en aan te lopen.

~ ~ ~