My precious…

Net als iedereen tors ook ik een geheim met me mee. In mijn geval heb ik het op doorde­weekse dagen veilig opge­bor­gen in de leren tas die ik alti­jd bij me draag op weg naar kan­toor.

Tij­dens werkuren glu­ur ik soms vluchtig in die tas om te zien of mijn geheim er nog is. Ongeduldig tel ik de uren af die mij schei­den van de mid­dag­pauze. Wan­neer mijn collega’s ein­delijk naar de bedri­jf­skan­tine zijn vertrokken sluit ik de deur en neem de tas op schoot. Ik sla de klep naar achter zodat ik mijn geheim goed kan aan­schouwen. Liefkozend streel ik over het koele opper­vlak. Natu­urlijk haal ik het er niet uit. De kans is te groot dat iemand onverwacht komt bin­nen­lopen.

Maar ik kan het goed genoeg zien als ik een juiste posi­tie kies zodat het licht van de tl-buis in de tas schi­jnt. Dat is vol­doende om mij door de lange mid­dag te lood­sen. Klok­slag vier uur neem ik de tas ste­vig onder mijn arm en vertrek naar huis. Nadat ik me ervan heb verzek­erd dat alle deuren en ramen goed ges­loten zijn trek ik me met een mag­netron­maalti­jd terug op mijn studeerkamer. Daar kan ik opgelucht mijn geheim voor me op bureau leggen. Tevre­den veror­ber ik het bord eten ter­wi­jl ik mijn ogen niet af kan houden van dat­gene wat mij zo dier­baar is gewor­den. Ik zie dat het nog niet hele­maal per­fect is en in gedacht­en exper­i­menteer ik met ver­schil­lende mogelijkhe­den voor verdere ver­be­ter­ing. Ent­hou­si­ast gewor­den schuif ik mijn din­er aan de kant.

Tot diep in de nacht werk ik door. Vroege vogels wekken mij uit mijn onge­makke­lijke houd­ing achter het bureau. Ik moet in slaap gevallen zijn. Plots vol angst kijk ik om me heen. Mijn geheim is ner­gens meer te beken­nen. Dan schi­et me te bin­nen dat ik van­nacht na vele uren hard werken een goed gevoel had gekre­gen door mijn redi­geer­w­erk. Een nieuwe ver­sie ligt op de print­er. Voorzichtig pak ik de A4-tjes en berg ze veilig op in mijn leren tas. Ik weet het zek­er. Mijn inzend­ing voor Geheim2011 gaat gegaran­deerd door de toe­lat­ingscom­missie komen.

~ ~ ~

Zie hier voor een eerdere Geheim2011 vingeroe­fen­ing

~ ~ ~

Comments are closed.

Tags

(all tags)

Tweets