Youzzle

Een site om je ver­halen te delen. Dat is wat Youz­zle is. Zelf omschri­jven ze hun ini­ti­atief als vol­gt:

De cre­ators van Youz­zle zagen een gemis op Inter­net, voor een vertrouwde plek waar mensen van alle soorten hun ver­halen kun­nen opschri­jven en delen, zon­der beperk­ing van het aan­tal karak­ters. [lees hier de gehele tekst]”

Omdat ik mezelf een mens van alle soorten vind heb ik in mijn ent­hou­si­asme enkele ver­halen gepost. Vooral dat het aan­tal karak­ters onbeperkt mag zijn is een fijne uitdag­ing. Zo is mijn laat­ste bij­drage een kort ver­haal van 750 woor­den met toch al vijf karak­ters.

Ik had niet het idee dat ik dit op een ‘vertrouwde plek’ deed, maar dat komt natu­urlijk omdat alles nog nieuw is. Zo luk­te het me slechts af en toe een plaat­je te upload­en en aan film­p­jes of muziek heb ik me nog niet dur­ven te wagen. Ter­wi­jl dit toch bas­is­func­tion­aliteit is. De zin­snede YOUZZLE gebruikt ook de nieuw­ste Media mogelijkhe­den en kun jij jouw ver­haal ook delen via alle bek­ende grote Sociale Netwerken” klinkt dan ook erg ambitieus.

Deze avond ging ik eens kijken of de geplaat­ste ver­halen goed gelezen wor­den. Meteen op de home­page staat een Top-5 tabel van zow­el ver­halen als schri­jvers. In bei­de overzicht­en bezet ik een 3de plaats. Als schri­jver op basis van het feit dat ik negen ver­halen heb gepost. Bij de ver­halen van­wege 108x bekeken. Echt spec­tac­u­lair is het nog niet. En ik heb het idee dat slechts enkele dagen na de lancer­ing er weinig lev­en in de site zit. Een twit­ter feed op de home­page naast twee geda­teerde youtube film­p­jes moet de site wat opleuken. Iets als een sim­pel maar hand­ig overzicht op welke ver­halen recent of vaak gereageerd wordt ont­breekt. Wan­neer ik door de nieuw geposte ver­halen scroll dan valt op dat het er nog niet echt veel zijn (tussen de tien en vijf­tien per dag), en dat het soms lijkt dat men wat oude ver­halen gezocht heeft om te plaat­sen (wat ik zelf ook met een aan­tal gedaan heb).

Ik ben bang dat zon­der wat meer inter­ac­tie of het snel inzetten van de ‘nieuw­ste Media mogelijkhe­den’ de site snel in de inter­netver­getel­heid zal ger­ak­en.
Is hier sprake van een gem­iz­zte kans of kanz­zloos ini­ti­atief?
Of ben ik te voor­barig met mijn con­cluzzie?

~ ~ ~

 

8 Comments

Ben het met je eens, het leeft weinig, dat kan liggen aan de (nog) onbek­end­heid, dus ik geef het nog een kans.

Ik moet eerlijk beken­nen dat mijn oude blogs er staan, leesvo­er is goed dacht ik, vanaf nu beloof ik beter­schap en plaats nieuwe 😉

.. het valt me al met al ook een beet­je tegen. Vooral het feit dat ik nog ner­gens anders — behalve dan op Twit­ter — de naam Youz­zle ben tegen gekomen. Denken ze dat ze het zon­der reclame kun­nen?
Ook ik heb oud­ere blogs geplaatst, denk dat veel posters dat gedaan hebben; je wilt een bred­er pub­liek en wat kun je dan beter doen dan ze ken­nis te lat­en mak­en met jouw sti­jl van schi­jven?
Ik hoop dat er snel iets gebeurt, al kan ik zo niet even opsom­men wát. Anders sterft Youz­zle een vroege dood..

Zoals in hun nieuws­brief wordt beschreven, wor­den ze komende maandag op een druk­be­zochte web­site bespro­ken. Miss­chien dat dat een boost geeft. Zelf zijn ze best wel trots op hun bezoek­er­saan­tallen, maar ik vind het nog niet over­houden. Maar we bli­jven (nog een tijd­je) geduldig. Tenslotte moeten we elke kans aan­gri­jpen om beroemd te wor­den.

Net als Jol­ka heb ik wat oud­jes geplaatst met het idee een ander pub­liek te trekken. Je wilt immers gelezen wor­den. Dat lukt ook wel maar de respons is matig. Dat geldt overi­gens ook voor web-log.nl . Hyves is echt een uit­zon­der­ing. Youz­zle wil ken­nelijk door­breken met een feuil­leton van ver­schil­lende schri­jvers maar kiest daar­voor een traag tem­po. Ik heb eerder wat ideeën aange­dra­gen maar daar ie nog niets mee gedaan. Miss­chien willen we ook wel te snel, ik kijk het nog wel even aan.

Ik bli­jf gewoon stug blog­jes plaat­sen tot­dat de site bewi­jst wel of niet lev­ens­vat­baar te zijn. Zo niet, haal ik m’n blogs er weer af. Zo wel, dan ga ik lekker full-time blog­ger wor­den en eerder met pen­sioen 😉

En ik zie dat je nader­hand al weer wat meer blog­jes hebt geplaatst. Als het goed is heb je ook hun nieuws­brief ont­van­gen dat ze komende maandag op een druk­be­zochte site bespro­ken gaan wor­den.