Jip en Janneke

Hoi Jip!
Hé, dag Jan­neke! Hoe gaat het met je?
Het gaat. En met jou?
Och, niet veel anders. Z’n ganget­je. Ga je nog stem­men?
Stem­men? Waar­voor dan?
Voor de Provin­ciale Stat­en. Waar­voor anders?
Oh, dat wist ik niet. Is dat bin­nenko­rt al?
Ja joh. Al op 2 maart.
Oh.
Goh, ik dacht dat jij de poli­tiek zo van dicht­bij vol­gde.
Dat is wel alti­jd zo geweest, ja. Maar de laat­ste tijd
…Maar de laat­ste tijd boeit het me niet meer zo. Ik ben de inter­esse ver­loren lijkt het wel. Heb jij dat niet dan?
Om heel eerlijk te zijn. Ja. Ter­wi­jl ik toch echt dacht. Een tijd gele­den…
Dat het hele­maal goed zou komen.
Pre­cies! De spijk­er op z’n kop. Ineens ging het de goede kant op.
Vond ik ook. Maar dat is hele­maal weg.
Vreemd is dat. Ik heb het­zelfde. Ik voel me niet meer aange­spro­ken.
Daar zeg je zoi­ets. Vol­gens mij heb je daar de kern te pakken. Het lijkt wel…

Het lijkt wel…
Of ze onze taal niet meer spreken?
Juist! Dat is het! Ze spreken onze taal niet meer.
Ter­wi­jl ze toen toch pre­tendeer­den de taal van het volk te gaan spreken.
Ja. Wat zei­den ze ook alweer? Meer begri­jpelijk­er taal­ge­bruik. Zodat de man in de straat het beter kon vol­gen.
De vrouw met de pet.
Haha. Zoi­ets ja.
Nou, vol­gens mij zijn ze daar pri­ma in ges­laagd.
Huh? Waarin?
De straat­taal spreken.
Nou volg ik het niet meer.
Nee, jij en ik niet. Daar waren we het al over eens. Maar onze nieuwe buren wel.
Heb jij nieuwe buren dan? Sinds wan­neer?
Ja. Maar nog niet zo lang.
Wie zijn dat dan?
Henk en Ingrid.
Tja.

~ ~ ~

Comments are closed.

Tags

(all tags)

Tweets