Etentje

Het was in één woord: AFSCHUWELIJK!

Haar venijn deed de botox ver­der strak­trek­ken ter­wijl ze het hem nog­maals toe­beet: AFSCHUWELIJK! Kok­hal­zend liet ze opnieuw klei­ne golf­jes mon­din­houd in haar ser­vet glij­den. Bezorgd leg­de haar echt­ge­noot stijf­jes een hand op haar schou­der. Van­uit het niets dook een ober tevoor­schijn. Gerou­ti­neerd over­zag hij het slag­veld en con­clu­deer­de dat ‘dama­ge con­trol’ hoog­no­dig was.

Uit­ein­de­lijk stem­de ze in met kor­ting op de reke­ning. Niet voor­al­eer ze ech­ter the­a­traal een gra­tis glas huis­wijn gebruikt had om tot rust te komen. Tri­om­fan­te­lijk wist ze zich het mid­del­punt van het res­tau­rant. Haar man, eer­der nog vol­op ver­ha­lend over zijn vele oor­logs­avon­tu­ren tegen het stel bij hen aan tafel, sjok­te nu zwij­gend ach­ter de ober naar de kassa.

~ ~ ~

1 reactie op “Etentje”

Reacties zijn uitgeschakeld.