Paashaas

Eieren wer­den er bij ons niet ver­stopt met Pasen. ’s Ocht­ends kre­gen we (zoals elke zondag) gebakken eieren met spek voorgeschoteld. Eit­jes koken, daar deed mijn vad­er niet aan. Bouw­steen­t­jes in de vorm van ste­vige kost, dat was zijn mot­to. Daar­na trok hij zich terug in de schu­ur waar de gevilde hazen aan het pla­fond hin­gen te drup­pe­len. Het mooiste exem­plaar werd uit­ge­zocht en zorgvuldig in stukken gesne­den zodat alles in de pan paste. Die pan werd ver­vol­gens op de kachel gezet (ja, vroeger waren de Paas­da­gen nog bit­terk­oud) waar het vlees de gehele dag zacht­jes prut­te­lend gaar kon wor­den. Na wat ver­plicht fam­i­liebe­zoek werd dan ein­delijk ’s avonds de Paashaas op z’n paas­best veror­berd. Zo ging dat bij ons.

Ook gepub­liceerd op www.120w.nl

~ ~ ~

6 Comments

In de meeste gevallen waren het met zorg en liefde behan­delde beestjes aan huis. Geen bio-indus­trie vlees, maar het allerbeste schar­rel­ge­beuren wat je kunt hebben. En de smaak was over­heer­lijk.

Há, deze ken ik nog van Hyves!
Ik ben heel hypocri­et, want zolang ik de vorm van het dier herken, kri­jg ik geen hap door m’n keel. Als het inmid­dels tot brokken vlees is gere­duceerd zit ik lekker te smikke­len…

Bij mij werkt het ongeveer het­zelfde. Voel wel steeds meer afkeer voor de hele bio-indus­trie, maar vooral­snog kan ik dat nog te weinig omzetten in daden. Probeer gelei­delijk het eten van vlees af te bouwen in een voor mij aan­vaard­baar tem­po.

Geef een reactie