K-dag

Lang leve de koningin die van­daag niet jarig is!
En lang leve haar fam­i­liele­den die van­daag de moeite hebben genomen uit hun bevoor­rechte lev­en­t­jes te stap­pen om min­za­am zwaaiend naar de bierzuipende mas­sa voor één dag speel­bal te zijn in de oubol­lige fes­tiviteit­en die oran­jev­erenigin­gen elk jaar weer met zoveel gebrek aan cre­ativiteit weten te verzin­nen als vast onderdeel in de ver­plichte konin­klijke route langs de anders terecht genegeerde toeris­tis­che trek­pleis­ters van ons zoge­naamd democ­ra­tisch maar heimelijk in de gedoog­wurggreep gehouden ned­er­land­je waar een onder­buikse machtswis­sel­ing gaande is welke bin­nen niet al te lange tijd een wit­gekuifde anti­monar­chist op de troon kan bren­gen die als eerste daad de afschaffing van het vorsten­huis zal bew­erk­stel­li­gen.
Proost! Elk nadeel heb z’n voordeel.

~ ~ ~

Ook gepub­liceerd op www.120w.nl

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets