K‑dag

Lang leve de konin­gin die van­daag niet jarig is!
En lang leve haar fami­lie­le­den die van­daag de moei­te heb­ben geno­men uit hun bevoor­rech­te leven­tjes te stap­pen om min­zaam zwaai­end naar de bier­zui­pen­de mas­sa voor één dag speel­bal te zijn in de oubol­li­ge fes­ti­vi­tei­ten die oran­je­ver­e­ni­gin­gen elk jaar weer met zoveel gebrek aan cre­a­ti­vi­teit weten te ver­zin­nen als vast onder­deel in de ver­plich­te konink­lij­ke rou­te langs de anders terecht gene­geer­de toe­ris­ti­sche trek­pleis­ters van ons zoge­naamd demo­cra­tisch maar hei­me­lijk in de gedoog­wurg­greep gehou­den neder­land­je waar een onder­buik­se machts­wis­se­ling gaan­de is wel­ke bin­nen niet al te lan­ge tijd een wit­ge­kuif­de anti­mo­nar­chist op de troon kan bren­gen die als eer­ste daad de afschaf­fing van het vor­sten­huis zal bewerkstelligen.
Proost! Elk nadeel heb z’n voordeel.

~ ~ ~

2 reacties op “K‑dag”

Reacties zijn uitgeschakeld.