Inside his head

… weet toch dat we afge­spro­ken had­den dat ze zou bel­len wan­neer het later dan elf uur zou wor­den en nu is het god­ver­dom­me al half twaalf en ze is nog niet thuis en natuur­lijk laat ze ook weer niets van zich horen . als­of we de vori­ge keer daar al niet genoeg her­rie over heb­ben gehad maar nee hoor mevrouw is dat alle­maal allang weer ver­ge­ten . komt straks bin­nen­ge­lo­pen en speelt de ver­moor­de onschuld . er zal toch niets gebeurd zijn ? dat ze d’r maar van d’r fiets aftrek­ken de bos­jes in sleu­ren en goed onder­han­den nemen . kij­ken of ze d’r dan ook vies van is . is er echt niks beters op tv ? zal d’r leren . zal ik ‘r bel­len ? dacht ’t niet . ze kan kapot val­len met d’r vrien­din­nen . als­of ik niet besta . is ’t al twaalf uur ! ? ik heb ’t gehad en ga naar bed . waar blijft ze toch ? ze ziet maar hoe ze thuis­komt . shit ik zou d’r opha­len . waar­om belt ze nou niet ? ik ben d’r slaaf­je toch zeker niet . ik geef ‘r de wind van voren . ze belt maar een taxi ! ik heb dorst . wat is dat toch met die tv . echt geen bal te bele­ven . als­of ik ‘r mor­gen­vroeg niet op tijd uit moet . dit is echt de laat­ste keer dat ik haar ga opha­len . jee­zus­kris­tus half twee ! wat is dat kut­ge­luid ? waar is m’n tele­foon ? wie belt er nou zo laat ? zul je d’r ein­de­lijk heb­ben ! als alles maar goed is . ik hoop niet …

“Dag schat, heb je een leu­ke avond gehad? Kan ik je komen ophalen?”