20110515

Rela­tie­pro­ble­men: 
Niet ver­ge­ten om de voor de twee­de maal aan­ge­trouw­de man van mijn moe­der uit te nodi­gen die voor deze keer toe­ge­staan is zijn kin­de­ren uit het vori­ge huwe­lijk met mijn voor­ma­lig col­le­ga mee te nemen, ondanks dat zijn oud­ste doch­ter is vreemd­ge­gaan met de toen­ma­li­ge schar­rel van de half­zus van onze jong­ste zoon wat uit­ein­de­lijk er toe heeft geleidt dat het daar­uit gebo­ren jon­ge­tje tij­de­lijk bij haar oma is onder­ge­bracht omdat die toch onver­wacht zwan­ger was gewor­den toen ze troost zocht bij de alweer een tijd­je geschei­den broer van haar over­le­den man die er niet bij kan zijn omdat hij paral­lel ook troost bood aan de hulp in de huis­hou­ding ofte­wel mijn vrouw. Die ik mis­schien ook nog moet uitnodigen.


7 reacties op “20110515”

  1. Jee­tje… Daar moest ik ff voor gaan zit­ten… Mijn fami­lie is n stuk kleiner…gelukkig

  2. Wordt tijd voor een eigen site maar dit ter­zij­de geno­men bij dit prach­tig kort verhaal…
    Zo zie je met­een dat ik het niet voor­el­kaar krijg zulk een zin­nen aan elkaar te plak­ken dat het ook nog een goed­lo­pend ver­haal wordt…

  3. Dit is een test… even kij­ken of ik hier ook kan reageren. 

    Zodra ik de lacht­ra­nen heb weg­ge­veegd, moet dat wel lukken. 🙂

Reacties zijn uitgeschakeld.