Relatieproblemen

Niet ver­ge­ten om de voor de twee­de maal aan­ge­trouw­de man van mijn moe­der uit te nodi­gen die voor deze keer toe­ge­staan is zijn kin­de­ren uit het vori­ge huwe­lijk met mijn voor­ma­lig col­le­ga mee te nemen, ondanks dat zijn oud­ste doch­ter is vreemd­ge­gaan met de toen­ma­li­ge schar­rel van de half­zus van onze jong­ste zoon wat uit­ein­de­lijk er toe heeft geleidt dat het daar­uit gebo­ren jon­ge­tje tij­de­lijk bij haar oma is onder­ge­bracht omdat die toch onver­wacht zwan­ger was gewor­den toen ze troost zocht bij de alweer een tijd­je geschei­den broer van haar over­le­den man die er niet bij kan zijn omdat hij paral­lel ook troost bood aan de hulp in de huis­hou­ding ofte­wel mijn vrouw. Die ik mis­schien ook nog moet uitnodigen.