Relatieproblemen

Niet ver­geten om de voor de tweede maal aangetrouwde man van mijn moed­er uit te nodi­gen die voor deze keer toeges­taan is zijn kinderen uit het vorige huwelijk met mijn voor­ma­lig col­le­ga mee te nemen, ondanks dat zijn oud­ste dochter is vreemdge­gaan met de toen­ma­lige schar­rel van de halfzus van onze jong­ste zoon wat uitein­delijk er toe heeft gelei­dt dat het daaruit geboren jonget­je tijdelijk bij haar oma is onderge­bracht omdat die toch onverwacht zwanger was gewor­den toen ze troost zocht bij de alweer een tijd­je geschei­den broer van haar overleden man die er niet bij kan zijn omdat hij par­al­lel ook troost bood aan de hulp in de huishoud­ing oftewel mijn vrouw. Die ik miss­chien ook nog moet uitn­odi­gen.

Ook gepub­liceerd op www.120w.nl

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets