Relatieproblemen

Niet ver­ge­ten om de voor de twee­de maal aan­ge­trouw­de man van mijn moe­der uit te nodi­gen die voor deze keer toe­ge­staan is zijn kin­de­ren uit het vori­ge huwe­lijk met mijn voor­ma­lig col­le­ga mee te nemen, ondanks dat zijn oud­ste doch­ter is vreemd­ge­gaan met de toen­ma­li­ge schar­rel van de half­zus van onze jong­ste zoon wat uit­ein­de­lijk er toe heeft geleidt dat het daar­uit gebo­ren jon­ge­tje tij­de­lijk bij haar oma is onder­ge­bracht omdat die toch onver­wacht zwan­ger was gewor­den toen ze troost zocht bij de alweer een tijd­je geschei­den broer van haar over­le­den man die er niet bij kan zijn omdat hij paral­lel ook troost bood aan de hulp in de huis­hou­ding ofte­wel mijn vrouw. Die ik mis­schien ook nog moet uit­no­di­gen.

~ ~ ~

7 Replies to “Relatieproblemen”

 1. Je hebt soms van die héél inge­wik­kel­de fami­lie­ver­ban­den 😉

  Beantwoorden

 2. som­mi­gen kun­nen niet leven zon­der een sche­ma­tisch rela­tie­over­zicht.

  Beantwoorden

 3. Jee­tje… Daar moest ik ff voor gaan zit­ten… Mijn fami­lie is n stuk kleiner…gelukkig

  Beantwoorden

 4. Hele­maal de draad kwijt.….

  Beantwoorden

 5. Wordt tijd voor een eigen site maar dit ter­zij­de geno­men bij dit prach­tig kort ver­haal…
  Zo zie je met­een dat ik het niet voor­el­kaar krijg zulk een zin­nen aan elkaar te plak­ken dat het ook nog een goed­lo­pend ver­haal wordt…

  Beantwoorden

 6. Dit is een test… even kij­ken of ik hier ook kan rea­ge­ren.

  Zodra ik de lacht­ra­nen heb weg­ge­veegd, moet dat wel luk­ken. 🙂

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *