Context

Sor­ry schat, maar het was over­duidelijk dat ze zelf ook op seks uit was.”
“Wat! Opsodemieteren jij! Ik wil je nooit meer zien!”

[Wacht. Stuk­je terugspoe­len en dan opnieuw.]

Dag schat, fijn dat je me bent komen opzoeken. Ik mis je ontzettend.”
“Dat zal wel.”

Nee echt. Je weet niet hoe ver­schrikke­lijk het hier is.”
“Je hebt het toch echt aan jezelf te danken dat je hier zit.”
“Maar schat­je, het is alle­maal doorgesto­ken kaart.”
“Doorgesto­ken kaart? Ik heb eerder het idee dat je zelf doorges­la­gen bent. Je bent aangeklaagd voor een hele trits overtredin­gen, waaron­der niet de meest mis­selijke. Vri­jhei­ds­berov­ing, aan­rand­ing, …”
“Ho, wacht nou even­t­jes. Ik …”
“… het dwin­gen tot orale en anale seks, en ga zo maar door.”
“Dat is alle­maal gel­o­gen! Er is niets van waar.”
“Ze hebben anders wel degelijk DNA sporen gevon­den.”
“…”
“Wat betekent dat je wel degelijk sek­sueel con­tact met haar hebt gehad.”
“…”
“Ter­wi­jl je gis­ter nog beweerde dat je een ali­bi had omdat je een afspraak met onze dochter had. Die trouwens in alle toon­aar­den zwi­jgt.”
“Maar wat moest ik dan? Dat mens op die hotelka­mer mijn hele car­rière lat­en kapot­mak­en? M’n kansen op het pres­i­dentschap!
“Je had anders …”
“Jouw kansen om uit de schaduw te tre­den. The First Lady van France te wor­den.”
“…”
“Om de nieuwe Car­la Bruni te wor­den. Wat zeg ik! Van de troon te stoten! Iedereen zal meteen zien hoeveel mooier jij bent. Een ware First Lady, en niet zo’n del als Bruni die al met iedereen in bed heeft gele­gen.”
“…”
“Wil je dat alle­maal mis­lopen? Omdat zo’n Afrikaanse hoer half­naakt op mijn kamer rond­loopt ter­wi­jl ik onder de douche van­daan kom? Dat is toch duidelijk doorgesto­ken kaart. Ze vroeg er om!”
“Maar je had haar toch de kamer uit kun­nen zetten? Dan …”
“Sor­ry schat, maar het was over­duidelijk dat ze zelf ook op sex uit was. Je weet uit eigen ervar­ing wat voor aantrekkingskracht machtige man­nen zoals ik hebben op het zwakke ges­lacht.”
“…”
“Ga nu maar met mijn advo­caat en persvoor­lichter mee om aan de verza­melde jour­nal­is­ten te vertellen hoeveel je van me houdt en hoezeer dit wel een vooropgezet plan moet zijn. Doe je best en maak er een mooie show van, en voor je het weet ben ik vrij en staan we nog verder bove­naan in de peilin­gen!”
“…”
“Ok?”
“Ja, schat.”
“En?”
“…”
“En?”
“Ik hou van je.”
“Goed zo.”

~ ~ ~

Ver­zon­nen naar aan­lei­d­ing van het bericht dat Dominique Strauss-Kahn is aange­houden van­wege de ver­denk­ing van ged­won­gen seks met een kamer­meis­je.

~ ~ ~ 

4 Comments

Geef een reactie