Context

“Sor­ry schat, maar het was over­dui­de­lijk dat ze zelf ook op seks uit was.”
“Wat! Opso­de­mie­te­ren jij! Ik wil je nooit meer zien!”

[Wacht. Stuk­je terug­spoe­len en dan opnieuw.]

“Dag schat, fijn dat je me bent komen opzoe­ken. Ik mis je ont­zet­tend.”
“Dat zal wel.”

“Nee echt. Je weet niet hoe ver­schrik­ke­lijk het hier is.”
“Je hebt het toch echt aan jezelf te dan­ken dat je hier zit.”
“Maar schat­je, het is alle­maal door­ge­sto­ken kaart.”
“Door­ge­sto­ken kaart? Ik heb eer­der het idee dat je zelf door­ge­sla­gen bent. Je bent aan­ge­klaagd voor een hele trits over­tre­din­gen, waar­on­der niet de meest mis­se­lij­ke. Vrij­heids­be­ro­ving, aan­ran­ding, …”
“Ho, wacht nou even­tjes. Ik …”
”… het dwin­gen tot ora­le en ana­le seks, en ga zo maar door.”
“Dat is alle­maal gelo­gen! Er is niets van waar.”
“Ze heb­ben anders wel dege­lijk DNA spo­ren gevon­den.”
”…”
“Wat bete­kent dat je wel dege­lijk sek­su­eel con­tact met haar hebt gehad.”
”…”
“Ter­wijl je gis­ter nog beweer­de dat je een ali­bi had omdat je een afspraak met onze doch­ter had. Die trou­wens in alle toon­aar­den zwijgt.”
“Maar wat moest ik dan? Dat mens op die hotel­ka­mer mijn hele car­ri­è­re laten kapot­ma­ken? M’n kan­sen op het pre­si­dent­schap!
“Je had anders …”
“En niet te ver­ge­ten jouw kans om uit de scha­duw te tre­den. The First Lady van Fran­ce te wor­den.”
”…”
“Om de nieu­we Car­la Bruni te wor­den. Wat zeg ik! Van de troon te sto­ten! Ieder­een zal met­een zien hoe­veel mooi­er jij bent. Een ware First Lady, en niet zo’n del als Bruni die al met ieder­een in bed heeft gele­gen.”
”…”
“Wil je dat alle­maal mis­lo­pen? Omdat zo’n Afri­kaan­se hoer half­naakt op mijn kamer rond­loopt ter­wijl ik onder de dou­che van­daan kom? Dat is toch dui­de­lijk door­ge­sto­ken kaart. Ze vroeg er om!”
“Maar je had haar toch de kamer uit kun­nen zet­ten? Dan …”
“Sor­ry schat, maar het was over­dui­de­lijk dat ze zelf ook op seks uit was. Je weet uit eigen erva­ring wat voor aan­trek­kings­kracht mach­ti­ge man­nen zoals ik heb­ben op het zwak­ke geslacht.”
”…”
“Ga nu maar met mijn advo­caat en pers­voor­lich­ter mee om aan de ver­za­mel­de jour­na­lis­ten te ver­tel­len hoe­veel je van me houdt en hoe­zeer dit wel een voor­op­ge­zet plan moet zijn. Doe je best en maak er een mooie show van, en voor je het weet ben ik vrij en staan we nog ver­der boven­aan in de pei­lin­gen!”
”…”
“Ok?”
“Ja, schat.”
“En?”
”…”
“En?”
“Ik hou van je.”
“Goed zo.”

Ver­zon­nen naar aan­lei­ding van het bericht dat Domi­ni­que Strauss-Kahn is aan­ge­hou­den van­we­ge de ver­den­king van gedwon­gen seks met een kamermeisje.Reacties

 1. Theo

  Een ras­po­li­ti­cus, rijp voor het lijst­trek­ker­schap van de PVdPV 😉

 2. Trudy Brinkman

  Publi­ci­teits­stunt. Die moet ik ont­hou­den hahaha

 3. Carel

  ze went er maar vast aan, zou ik zeg­gen (oei, ik heb het idee dat ik iemand nakakel)

 4. Jolka

  .. alles voor de lief­de.. snoeihard.