Voor de goedgelovigen

“Goe­de­mor­gen. Namens de gezag­voer­der heten wij u wel­kom bij wat zich laat aan­zien als uw laat­ste trip­je hier op aar­de. Wij trans­por­te­ren u name­lijk, en dat mag geen ver­ras­sing zijn, naar het ein­de der tij­den. De afge­lo­pen jaren heeft u allen blijk gege­ven van een pri­mi­tief geloof in zoiets onbe­nul­ligs als het feit dat de aar­de ten onder zou gaan op een exact gede­fi­ni­eerd tijd­stip. Wel­nu, laat ons dui­de­lijk zijn, dat tijd­stip is inder­daad via visi­oe­nen tot u geko­men.
Ech­ter we had­den gehoopt dat deze test die we ver­plicht uit­voe­ren in het kader van Human Rea­di­ness 4.0 op den duur toch gaan­de­weg min­der slacht­of­fers zou eisen. Goed­ge­lo­vig­heid voert nog steeds de boven­toon. Maar geloof ons, het gaat geen pijn doen.”


2 reacties

Theo 21 mei 2011 Reageer

Ik heb er even geen tijd voor. Moet eerst nog een bier­tje pak­ken op een Zwols terras.

Trudy Brinkman 21 mei 2011 Reageer

Ik zat op het toi­let en heb het ein­de der tij­den gemist. Vol­gen­de keer beter.

Geef een antwoord