Voor de goedgelovigen

Goede­mor­gen. Namens de geza­gvo­erder het­en wij u welkom bij wat zich laat aanzien als uw laat­ste trip­je hier op aarde. Wij trans­porteren u namelijk, en dat mag geen ver­rass­ing zijn, naar het einde der tij­den. De afgelopen jaren heeft u allen blijk gegeven van een prim­i­tief geloof in zoi­ets onbe­nul­ligs als het feit dat de aarde ten onder zou gaan op een exact gedefinieerd tijd­stip. Wel­nu, laat ons duidelijk zijn, dat tijd­stip is inder­daad via visioe­nen tot u gekomen.
Echter we had­den gehoopt dat deze test die we ver­plicht uitvo­eren in het kad­er van Human Readi­ness 4.0 op den duur toch gaan­deweg min­der slachtof­fers zou eisen. Goedgelovigheid voert nog steeds de boven­toon. Maar geloof ons, het gaat geen pijn doen.”

Ook gepub­liceerd op www.120w.nl

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets