Tekenen van beschaving

Ze had­den er zin in. Alle­maal hun best gedaan de afgelopen week. Maar nu was het vri­jdag­mid­dag. Het week­end stond voor de deur en duurde tot dins­dag want maandag was het een vri­je dag. Ideaal voor een trip­je naar Ned­er­land. Zuipen, hoeren en sno­eren. Dat was het mot­to. Voor mij in de wachtrij ston­den ze luidruchtig plan­nen te mak­en. Overvloedig geta­toeëerd en rood­harig. Spier­witte Britse eiland­be­won­ers op weg naar pret­park Ams­ter­dam. Met het zuipen waren ze in het vlieg­tu­ig al begonnen. De stew­ardessen had­den moeite gehad om hen duidelijk te mak­en dat sek­suele intimiteit­en niet op pri­js wer­den gesteld anders was het hoeren en sno­eren ook al ingezet.

Daar­voor moesten ze toch echt op de Wallen zijn. Nog enkel de paspoort­con­t­role passeren. Jam­mer genoeg werd hun weinige geduld op de proef gesteld door een keurig gekamd gezin uit min­der geciviliseerde con­treien. Met vier paspoorten in de hand stond de man ned­erig de uit­ge­brei­de bevrag­ing door de douanebeambten te onder­gaan. Aan zijn andere hand een jonget­je. Af en toe keek het heimelijk achterom naar de horde hooli­gans die in zijn nek ston­den te hij­gen. De ges­luierde vrouw met baby in draagzak kroop dichter tegen haar echtgenoot. Steeds luider wer­den er door de wach­t­en­den oplossin­gen gebo­den hoe om te gaan met deze spelbed­ervers, waar­bij het ope­nen van een tweede loket wel het meest onschuldige was. Uitein­delijk werd het gezin onder begelei­d­ing van twee bewak­ers en instem­mend gejoel afgevo­erd naar een klein kan­toor waar de ondervrag­ing zou wor­den voort­gezet. Nu ging het vlot­jes. Al snel stond de groep eiland­be­won­ers buiten te schree­uwen om een taxi. Nog slechts een kwest­ie van tijd voor­dat de slachtof­fers van de seksin­dus­trie een vol­gende golf verkrachtin­gen zou onder­gaan. Mijn trein had een ver­trag­ing van slechts enkele minuten. Dat viel dan weer mee.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets