20110605

45+: 
Zwij­gend zat hij in de auto. Uit de radio klonk een recla­me­bood­schap. Eer­der die maand had er een­tje hem diep geraakt. Over de nood­zaak van oude­re uit­zend­krach­ten. Zodat de aan­stor­men­de jeugd wat erva­ring bij­ge­bracht krijgt. Wat hem schok­te was de leef­tijds­ca­te­go­rie die genoemd werd: 45-plus­sers. Ineens was hij geclaimd. Vroe­ger had men het over 65-plus­sers. Vei­lig ver weg. Later ging men het vaker over 55-plus­sers heb­ben. Kwam angst­val­lig dich­ter­bij. Nu was hij ineens over de grens. Zomaar. Zon­der ver­der over­leg zat hij in de bejaar­den­boot. En dat pik­te hij niet.

Tijd voor een recal­ci­tran­te daad. Op zijn gevor­der­de leef­tijd zou hij met iets com­pleet nieuws gaan begin­nen! Vast­be­ra­den betrad hij de muziek­win­kel op zoek naar een juni­or­ver­ko­per met veel ervaring.