Nog lang geen songtekst

Zie je daar nu staan. Hele­maal alleen. Hoe graag zou ik je toezin­gen dat het alle­maal heus wel weer goed komt. Dat je niet moet wan­hopen. Ook al ziet de toekomst er somber uit, er is alti­jd iemand die aan je denkt. Die voor je klaarstaat.

Maar mijn lied­je is nog niet klaar. Ik ben nog niet tevre­den over de tekst. En het begelei­dende gitaar­spe­len klinkt ner­gens naar. Ben tenslotte ook nog maar pas begonnen. Dus hé, kan ik er wat aan doen!

Kan ik er wat aan doen?

Wat zou ik graag willen dat ik er iets aan kon doen.
Dat ik je in mijn armen kon sluiten om je te troost­en. Hoewel ik niet weet of je wel ver­dri­et hebt. Miss­chien ben je wel boos. Op het onrecht jou aangedaan. Maar zelfs dan moet het fijn zijn wan­neer iemand zich over je ont­fermt. Zodat je niet langer alleen bent. Je hoofd kunt lat­en rusten en je tra­nen vri­jelijk lat­en stromen. En zacht gezang je langza­am in slaap wiegt.

Maar mijn lied­je is nog niet klaar. Ik ben nog niet tevre­den over refrein en cou­plet. En het ont­brek­ende rijm­schema slaat ner­gens op. Dat kri­jg je als je te snel wilt begin­nen. Dus hé, kan ik er wat aan doen!

Kan ik er wat aan doen?

Wat zou ik graag willen dat ik er iets aan kon doen. Dat ik er klaar voor was om je te helpen. Maar ik heb nog wat meer tijd nodig. Snap je? Ik ben er nog niet aan toe. Ik ben bang dat ik het nog niet aan kan. Dus heb geduld ter­wi­jl ik verder schaaf aan mijn tekst en vak­er oefen op mijn gitaar. Ik moet meer zelfvertrouwen kri­j­gen voor­dat ik je durf te helpen. Anders heb je ook niets aan mij. En dat schi­et ook niet op. Een­t­je moet er de sterk­ste zijn. Wat zeg je? Of ik even bij je wil komen? Graag, hoe­zo?

Sor­ry van die tra­nen…

~ ~ ~

 

 • Wauw.…wat mooie geschreven.…Als ver­lan­gen naar verbin­te­nis zo groot is, van­waar dan al die angst. om het ver­lies van het zelf in het lief ? Vast wel …maar een beet­je is toch ook niet zo erg ?

  Heen en weer
  Hot naar her
  Onrust bli­jft
  ver­start mijn zijn

  Angst om alles
  Bang voor gebrek
  In mij, in jou
  Teko­rt aan dit
  De kwaliteit van
  Door omstandighe­den gebon­den
  Onzek­er de komende jaren
  Gek gemaakt
  door deze harde maatschap­pij

  Alles wat mij rest
  is wederom
  het pure geloof in mijzelf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets