20110608

Van huis: 

“Ben je getrouwd?”
“Ja. Een jaar gele­den. Wil je de foto’s zien?”
“Goh, je hebt een prach­ti­ge vrouw. Zijn dat jouw of haar ouders?”
“De mij­ne. Niet zo lang gele­den heeft mijn vader een hart­aan­val gehad. Hij heeft nu veel ver­zor­ging nodig.”
“Ligt hij in een ver­zor­gings­huis?”
“Nee, na een paar weken is hij uit het zie­ken­huis ont­sla­gen en is nu weer thuis. Wij wonen nog bij mijn ouders en ver­zor­gen om beur­ten mijn vader.

Dat is zeker wel ver­moei­end naast je baan?”
“Ja, nog­al. En dan heeft mijn vrouw ook nog een baan.”
“Pfff, ver­schrik­ke­lijk. En nu ben je ook nog zolang van huis. Wan­neer ga je weer terug?”
“Over een jaar…”

[Ken­nis­ma­kings­ge­sprek met één van onze Indi­aan­se projectmedewerkers.]


2 reacties op “20110608”

  1. In die lan­den (India, Pak­is­tan, Iran) is het de nor­maal­ste zaak dat een pas­ge­trouwd stel bij de ouders van de brui­de­gom intrekt en de ver­zor­ging van de ouders over­neemt. Onge­trouw­de doch­ters zor­gen voor ouders en schoonzussen.

Reacties zijn uitgeschakeld.