Categorieën
Blogpost

20110613

Bood­schap­pen­lijst­je — Doe het zelf: 

De rij voor de kas­sa schoot lang­zaam op. Onge­dul­dig con­tro­leer­de hij de zoveel­ste keer of alles van het lijst­je in het kar­re­tje lag. Hij wil­de terug naar huis. In gedach­ten liep hij het lijst­je af van zaken die hij nog moest doen. Van­avond kwam zijn nieu­we vrien­din voor de eer­ste keer bij hem op bezoek en alles moest piek­fijn in orde zijn. Thuis had hij een keu­ri­ge rij lijst­jes klaar­lig­gen om niets te ver­ge­ten. Ja, hij was een ech­te lijst­jes­man. En deze week had hij ein­de­lijk zijn droom­vrouw gevonden.

Een vrouw om in te lijs­ten. Hij kon niet wach­ten. De kas­sa­be­dien­de begon zijn spul­len te scan­nen: 24 plug­gen, 24 schroe­ven, hout­lijm, 4 plan­ken, 3 beu­gels, spij­kers, beton­boor­tjes, verf Ral 9010.


 

3 reacties op “20110613”

Het is ook leuk om de bood­schap­pen­lijst­jes van ande­re men­sen te lezen. Ze ver­tel­len je een hele­boel over de per­soon in kwes­tie en je kunt er prach­ti­ge ver­ha­len van maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *