Boodschappenlijstje — Verrassing

*plop*

Ze sluit de lap­top af en opent een fles 43. Met een tot de rand toe gevuld glas loopt ze naar de ven­ster­bank. Hij kan elk moment arri­ve­ren. Nog snel een peuk opste­ken voor­dat ze naar boven gaat. Diep inha­le­rend laat ze de scherp­te van de tabaks­walm langs haar bin­nen­ste schu­ren. Daar­na spoelt ze haar mond met een flin­ke teug uit het glas. Op de slaap­ka­mer staat alles al in gereed­heid. Het zal hem aan niets ont­bre­ken van­avond. Of van­nacht. Daar zou zij wel voor zor­gen. Ze kleedt zich geheel uit en gaat op bed liggen.

Nog wat onwen­nig rolt ze naar het mid­den. Het duurt even tot­dat alle bewe­ging door haar lichaam is opge­no­men en ze dood­stil ligt. Iet­wat dui­ze­lig staart ze naar het pla­fond en vraagt zich af of ze er goed aan gedaan heeft dit cadeau voor hem te kopen. Maar hij had het er zo vaak over gehad. Toen ze onlangs een recla­me­fol­der had bin­nen­ge­kre­gen met een flin­ke aan­bie­ding was ze gezwicht. Van­mid­dag had­den ze het bezorgd en geïn­stal­leerd. Dat had nog een flin­ke tijd in beslag geno­men en even was ze bang dat haar ver­ras­sing in het water zou val­len. Ze had moe­ten lachen om haar onbe­wust gemaak­te grap­je. Toen hij opbel­de van­we­ge onver­wachts over­werk was ze tot rust geko­men. Met van geil­heid tril­len­de stem had ze hem ver­teld dat ze van­avond wat eer­der naar bed zou gaan. Hij wist genoeg.

*klik*

Hij sluit de deur ach­ter zich en opent de deur naar de keu­ken. Uit de koel­kast haalt hij een koud fles­je Amstel. Met enke­le fer­me slok­ken drinkt hij het fles­je leeg. Luid boe­rend zet hij het terug op het aan­recht. In de woon­ka­mer ziet hij een pak­je Tobac­co Farm lig­gen en rolt zich een siga­ret. Nadat hij de gor­dij­nen heeft geslo­ten rookt hij in het don­ker de siga­ret op. Dan kleedt hij zich uit. Ze klonk opge­won­den aan de tele­foon en hij had spijt dat hij niet eer­der kon komen. Hope­lijk was ze onder­tus­sen niet in slaap geval­len. Hij krabt zich aan zijn bal­len. Ruikt aan zijn vin­gers. Loopt dan naar de keu­ken en wast zich op enke­le stra­te­gi­sche plek­ken voor­dat hij de trap bestijgt. Het geeft hem altijd een vreemd opge­won­den gevoel om geheel naakt door het huis te lopen. Hij hoopt nu echt dat ze nog niet in slaap is geval­len. Al die tijd is het boven stil geweest.

Zij: “Wie is daar?”
Hij: “Ik ben het.”
Zij: “Wie is ‘Ik’?”
Hij: “Ikke. Alex.”
Zij: “Kom maar snel dan. Ik heb een ver­ras­sing voor je.”

*blub*

~ ~ ~

5 reacties op “Boodschappenlijstje — Verrassing”

Reacties zijn uitgeschakeld.