Boodschappenlijstje — Verrassing

*plop*

Ze sluit de lap­top af en opent een fles 43. Met een tot de rand toe gevuld glas loopt ze naar de ven­ster­bank. Hij kan elk moment arriv­eren. Nog snel een peuk opsteken voor­dat ze naar boven gaat. Diep inhalerend laat ze de scherpte van de tabak­swalm langs haar bin­nen­ste schuren. Daar­na spoelt ze haar mond met een flinke teug uit het glas. Op de slaap­kamer staat alles al in gereed­heid. Het zal hem aan niets ont­breken vanavond. Of van­nacht. Daar zou zij wel voor zor­gen. Ze kleedt zich geheel uit en gaat op bed liggen.

Nog wat onwen­nig rolt ze naar het mid­den. Het duurt even tot­dat alle beweg­ing door haar lichaam is opgenomen en ze doo­d­stil ligt. Iet­wat duizelig staart ze naar het pla­fond en vraagt zich af of ze er goed aan gedaan heeft dit cadeau voor hem te kopen. Maar hij had het er zo vaak over gehad. Toen ze onlangs een reclame­fold­er had bin­nengekre­gen met een flinke aan­bied­ing was ze gezwicht. Van­mid­dag had­den ze het bezorgd en geïn­stalleerd. Dat had nog een flinke tijd in beslag genomen en even was ze bang dat haar ver­rass­ing in het water zou vallen. Ze had moeten lachen om haar onbe­wust gemaak­te grap­je. Toen hij opbelde van­wege onverwachts over­w­erk was ze tot rust gekomen. Met van geil­heid tril­lende stem had ze hem verteld dat ze vanavond wat eerder naar bed zou gaan. Hij wist genoeg.

*klik*

Hij sluit de deur achter zich en opent de deur naar de keuken. Uit de koelka­st haalt hij een koud flesje Ams­tel. Met enkele ferme slokken drinkt hij het flesje leeg. Luid boerend zet hij het terug op het aan­recht. In de woonkamer ziet hij een pak­je Tobac­co Farm liggen en rolt zich een sigaret. Nadat hij de gordi­j­nen heeft ges­loten rookt hij in het donker de sigaret op. Dan kleedt hij zich uit. Ze klonk opge­won­den aan de tele­foon en hij had spi­jt dat hij niet eerder kon komen. Hopelijk was ze onder­tussen niet in slaap gevallen. Hij krabt zich aan zijn ballen. Ruikt aan zijn vingers. Loopt dan naar de keuken en wast zich op enkele strate­gis­che plekken voor­dat hij de trap besti­jgt. Het geeft hem alti­jd een vreemd opge­won­den gevoel om geheel naakt door het huis te lopen. Hij hoopt nu echt dat ze nog niet in slaap is gevallen. Al die tijd is het boven stil geweest.

Zij: “Wie is daar?”
Hij: “Ik ben het.”
Zij: “Wie is ‘Ik’?”
Hij: “Ikke. Alex.”
Zij: “Kom maar snel dan. Ik heb een ver­rass­ing voor je.”

*blub*

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets