Boodschappenlijstje — Overdosis

Waar begin je mee?
Euhm, laat me even denken.
[…]
Goh ja, waar begin ik mee. Eens kij­ken. Doe maar… doe maar… Ja, ik weet het! Amiodaron!
Ami­o­da­ron? Ami­o­da­ron? Help me eventjes.
Gewoon. Ami­o­da­ron. Dat ken je toch wel? Tegen hartritmestoornissen.
Oh. Nu je het zegt. Ja. Was er denk ik met mijn hoofd niet bij.
Geeft niet. Kun je d’r iets mee?
Dat denk ik wel. Let maar eens op. Kijk hier komt ie. Fosinoprilnatrium.
Tje­zus! Waar haal je dat nou weer vandaan!?
Goed hè! Nu ben ik wel benieuwd waar jij mee aan komt zetten.
Niet zo moei­lijk hoor. Acenocoumarol.
Zo. En dat schudt je zo uit de mouw? En dan mij net nog zo ver­won­derd aan zit­ten kijken.
Haha, dat was om je af te lei­den. Heb je al iets gevonden?
Nee, nog niet. Of toch… Wacht. Ja, ik zie al iets.
Ik heb alle tijd van de wereld hoor. Maar niet heus…
Niet zo onge­dul­dig! Hier. Spi­ri­nol­ac­t­on. Eat your heart out!
Hoho, pas op met die grap­jes. Die val­len niet altijd in goe­de aarde.
Huh? Wat… Oh, nou snap ik ‘m. Sorry.
Is goed. In ieder geval heb ik inmid­dels al wat gevon­den. Lasix.
Lasix? Och, waar­om niet. Ik zou iets anders geno­men heb­ben, denk ik. Maar ik ben jou niet.
Inder­daad. Dus wat ga jij doen?
Mak­ke­lijk. Oxazepam.
Het wordt al een indruk­wek­kend medi­cijn­lijst­je. Laat ik daar eens Lor­me­t­aze­pam aan toe­voe­gen. Dat mis­staat niet.
Dat mis­staat zeker niet! Je zou d’r bij­na een bestaand medisch dos­sier ach­ter gaan zoeken.
Nu je het zegt.
Nu ik het zeg. Dan zou d’r Nexi­um bij moe­ten. En dat past ook nog. Wat een toeval.
Over toe­val gespro­ken. Ik kan d’r zo Slow‑K bijpassen.
Dat is wel heel apart. Moet je kij­ken. Het is pre­cies het medi­cijn­lijst­je van pati­ënt W.M.

Echt waar? Laat mij eens kij­ken… Ver­domd, je hebt gelijk. Er ont­breekt alleen nog Para­ce­ta­mol. En laat ik dat nou net hebben!
Met code­ï­ne dan wel natuur­lijk. Maar voor­uit. Dat ver­geef ik je. Alleen we mis­sen nog iets. Wat zie ik over het hoofd? Wacht. Ik weet het! Allo­pu­ri­nol. Wat ik nog heb liggen…

[…]
Ik weet niet. Tis wel een beet­je grie­ze­lig zo.
Ja.
[…]
Weet je. Ik heb effe hele­maal genoeg van dat medicijnscrabble.
Ik ook. Zul­len we maar gaan ris­ken? Of een film­pje kijken?
Lijkt me beter. Maar ik ga eerst even een rond­je lopen. Kij­ken of ieder­een er goed bij ligt vannacht.
OK. Zoek ik onder­tus­sen iets leuks uit en werk ik met­een de admi­ni­stra­tie alvast bij voor de ochtendienst.

~ ~ ~

8 reacties op “Boodschappenlijstje — Overdosis”

    1. In deze spe­ci­a­le uit­ga­ve van Scrab­ble zeker. Medi­cijns­crab­ble heeft een gro­ter bord en meer let­ter­tjes. Vandaar.

  1. wauw!! drie keer dub­be­le woord­waar­de! 😉 Gewel­dig dialoog!

    Leuk om het juist nu te doen heeft onze Peet ook wat te lezen daar!

  2. Ha ha, hij is leuk! Wordt het dan toch eens tijd dat ik op twit­ter ga, al is het maar om jou een lijst­je te kun­nen bezorgen…

Reacties zijn uitgeschakeld.