Gevoelige snaar

Met het raam­p­je openge­draaid en de elle­boog non­cha­lant rus­tend op het porti­er zingt hij mee met het lied dat uit de autora­dio klinkt.

Bij de allereer­ste tonen was hij nog in ver­war­ring geweest. Het instru­mentele gedeelte kwam hem bek­end voor maar hij kon het niet thuis­bren­gen. Hij liet een aan­tal arti­esten en songs de revue passeren zon­der het idee te hebben dat hij een match had. Dan maar geduldig meeneuriën tot­dat de zanger of zan­geres zich ken­baar zou mak­en.

Wan­neer de zan­geres haast achteloos begint te zin­gen herkent hij onmid­del­lijk haar typ­is­che stemgelu­id. Gelei­delijk komen de woor­den van de songtekst als uit een ver verleden tot hem. Eerst nog aarze­lend maar allengs over­tu­igen­der begint hij mee te zin­gen. Onder­wi­jl gaan zijn gedacht­en als vanzelf terug naar een peri­ode in zijn lev­en waar het lied veelvuldig had gek­lonken. Het was haar favori­ete muziek geweest.
Hoe vaak had hij haar niet gade ges­la­gen hoe zij de lp voorzichtig uit de hoes had gehaald, om ze na zorgvuldig poet­sen op de draaitafel te leggen. Bij­na sen­sueel. Het had hem wel eens jalo­ers gemaakt te zien hoe liefde­vol ze de grote zwarte schi­jf behan­delde. Vanu­it zijn luie stoel keek hij bewon­derend naar haar soe­pele gebaren. Totale con­cen­tratie die overg­ing in een zwierige dans zodra de naald in de groef zak­te. Eén met de muziek.

In een des­ti­jds zon­ver­lichte woonkamer ziet hij haar weer staan. Met de rug naar hem toe. Aan haar houd­ing kan hij zien dat ze huilt. Gelu­id­loos. Dat weet hij. Dat had niets te mak­en met de muziek die toen opstond. En toch ook weer wel. Haar lievel­ingslied­je kon haar niet langer tot troost zijn. Haar geluk was op. En dat wist zij.

Hij zet de radio uit. Het zin­gen is hem ver­gaan.

Joan Arma­trad­ing — I’m Lucky

I’m lucky
I’m lucky
I can walk under lad­ders
Yes I’m so lucky
That I’m as lucky
As me

Struck it rich
Dirty rich
No work
And get rich­er
And the world
Loves a win­ner
Yes I’m so hap­py
That you’re hap­py
With me

You are hap­py too
Ain’t you baby

Numero uno
Liv­ing for
Right now
And it’s
L-I-V-I-N-G
When I’m here
With you

I’m lucky
I’m lucky
I don’t need a bracelet
No salt
For my shoul­der
I don’t own a rab­bit
No clover
No heather
No won­der
I’m lucky

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets