Stokje

Van­daag een blog n.a.v. een oproep door Karin Ramak­er. Sim­pel van opzet en daar­door krachtig:
 stel een vra­gen­li­jst op, geef je eigen antwo­or­den en vraag je lez­ers (of wijs ‘vri­jwilligers’ aan) of ze de vra­gen­li­jst ook willen beant­wo­or­den en daar­na weer doors­turen.
 Bij deze.


De beste manier van ontspan­nen:

Joggend in weer en wind (lief­st met drui­lerige regen) over ver­lat­en landwegget­jes. Alleen met mijn zon­der­linge gedacht­en die allengs meer zin­vol lijken te wor­den tot­dat ik de bewoonde wereld weer bereik.

Het beste thuis­gevoel:

Met een kop koffie aan tafel met mijn oud­ers en jon­gere broer in de bijkeuken van het oud­er­lijk huis in Bra­bant.

De beste manier om week­end te vieren:

Thuis met geliefde, omringd door boeken en tijd­schriften, juiste muziek op de achter­grond, tuin­deuren wij­dopen met uitzicht op vijver en tuin, koelka­st gevuld met lekkerni­jen en dat alles regel­matig verder opgevrolijkt met over­waaiende klanken van onze spe­lende kleinkinderen aan de overkant van de straat die elk moment onverwacht maar alti­jd welkom op bezoek kun­nen komen.

De beste manier om je ocht­end te beleven:

Rond een uur of tien uur realis­eren dat je al ontzettend lang wakker bent, veel leuke din­gen hebt gedaan en ver­vol­gens besef­fen dat je nog steeds een hele lange dag voor je hebt om nog veel meer leuke din­gen te doen.

De beste manier om vrolijk te zijn:

Onderdeel zijn van een vrolijk geheel van gelijkgestem­den.

De beste film die je laat lachen:

The Par­ty met Peter Sell­ers vanaf het moment dat hij het lux­ueuze huis van de film­pro­duc­er betreedt en alles, maar dan ook alles fout gaat.

Het beste mode item:

Riem.

Het beste lees­bare blog:

Don­der­steeg (zei hij met enig eigen­be­lang…)

~ ~ ~

Wie neemt het stok­je over? Laat het in ieder geval mid­dels een reac­tie weten zodat we het spoor kun­nen vol­gen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets