Stokje

Van­daag een blog n.a.v. een oproep door Karin Rama­ker. Sim­pel van opzet en daar­door krach­tig:
 stel een vra­gen­lijst op, geef je eigen ant­woor­den en vraag je lezers (of wijs ‘vrij­wil­li­gers’ aan) of ze de vra­gen­lijst ook wil­len beant­woor­den en daar­na weer door­stu­ren.
 Bij deze.

De bes­te manier van ont­span­nen:

Jog­gend in weer en wind (liefst met drui­le­ri­ge regen) over ver­la­ten land­weg­ge­tjes. Alleen met mijn zon­der­lin­ge gedach­ten die allengs meer zin­vol lij­ken te wor­den tot­dat ik de bewoon­de wereld weer bereik.

Het bes­te thuis­ge­voel:

Met een kop kof­fie aan tafel met mijn ouders en jon­ge­re broer in de bij­keu­ken van het ouder­lijk huis in Bra­bant.

De bes­te manier om week­end te vie­ren:

Thuis met gelief­de, omringd door boe­ken en tijd­schrif­ten, juis­te muziek op de ach­ter­grond, tuin­deu­ren wijd­open met uit­zicht op vij­ver en tuin, koel­kast gevuld met lek­ker­nij­en en dat alles regel­ma­tig ver­der opge­vro­lijkt met over­waai­en­de klan­ken van onze spe­len­de klein­kin­de­ren aan de over­kant van de straat die elk moment onver­wacht maar altijd wel­kom op bezoek kun­nen komen.

De bes­te manier om je och­tend te bele­ven:

Rond een uur of tien uur rea­li­se­ren dat je al ont­zet­tend lang wak­ker bent, veel leu­ke din­gen hebt gedaan en ver­vol­gens besef­fen dat je nog steeds een hele lan­ge dag voor je hebt om nog veel meer leu­ke din­gen te doen.

De bes­te manier om vro­lijk te zijn:

Onder­deel zijn van een vro­lijk geheel van gelijk­ge­stem­den.

De bes­te film die je laat lachen:

The Par­ty met Peter Sel­lers van­af het moment dat hij het luxu­eu­ze huis van de film­pro­du­cer betreedt en alles, maar dan ook alles fout gaat.

Het bes­te mode item:

Riem.

Het bes­te lees­ba­re blog:

Don­der­steeg (zei hij met enig eigen­be­lang…)

~ ~ ~

Wie neemt het stok­je over? Laat het in ieder geval mid­dels een reac­tie weten zodat we het spoor kun­nen vol­gen.

~ ~ ~

7 reacties op “Stokje”

    1. Wan­neer Peter Sel­lers zijn schoen in het water laat val­len in de hal van het huis, schiet ik stee­vast in de slap­pe lach, om daar voor­als­nog niet meer uit te komen. Heer­lij­ke film.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *