Werk in uitvoering

Hij stond in het mid­den van de kamer en keek om zich heen. Hoge wan­den. Egaal wit. Idem het pla­fond en de beton­nen vloer. De ruim­te leeg op een keu­ken­trap na. In zijn hand een pot­lood. Ooit was het gloed­nieuw geweest, met een vlijm­scher­pe punt. Dat was alweer lang gele­den. Nu was er nog maar een stomp­je van over.

Slechts met moei­te kon hij het goed vast­hou­den om zijn werk ver­der voort te zet­ten. Het was de eer­ste keer dat hij zich rea­li­seer­de dat hij niet vol­doen­de mate­ri­aal had om het pro­ject af te maken. Vreemd dat hij hier nooit bij had stil­ge­staan. Nog­maals keek hij rond en was onder de indruk van de vor­de­rin­gen ter­wijl hij begon te gummen.

~ ~ ~

1 reactie op “Werk in uitvoering”

Reacties zijn uitgeschakeld.