Schaamteloos

Hoi!” Ze zei het alsof het de nor­maal­ste zaak was voor haar. En miss­chien was het dat ook wel. Maar niet voor mij. Ik liet van schrik de zeep uit mijn han­den glip­pen. Ver­bouw­ereerd keek ik haar aan.

Raap je die zeep niet op?” vroeg ze ter­wi­jl ze zichzelf begon uit te kle­den. Het blok­je zeep lag buiten de douchecab­ine, op de keuken­vlo­er. Ik keek van de zeep naar haar en weer terug naar de zeep. En weer naar haar. Ze was bezig een soort van nachthemd over haar hoofd te sjor­ren. Daaron­der was ze naakt, op een minus­cule slip na. Blijk­baar bleef het kled­ingstuk ergens vast zit­ten in haar haar, waar­door ze iet­wat vooroverge­bo­gen moest staan om er meer grip op te kri­j­gen. Snel stapte ik uit de cab­ine om de zeep te pakken.

De douchecab­ine stond in dezelfde ruimte als waar een pro­vi­sorische keuken was aan­gelegd. Het was op de eerste etage boven een kleine winkel gespe­cialiseerd in naais­pullen. De zak­en gin­gen slecht en de eige­naar had noodged­won­gen besloten om de boven­verdieping te ver­huren aan stu­den­ten. In dit geval aan twee mei­den die bei­den vierde­jaars stu­dent Lit­er­atu­ur­weten­schap waren. Van een­t­je wist ik dat ze hier woonde. Met haar was ik gis­ter wezen stap­pen. Van de ander werd ik me pas deze ocht­end bewust van haar bestaan.

Zeg, kun je me niet beter even helpen in plaats van naar m’n tieten te staren. Ik heb je wel door, man­net­je.” Haar stem klonk gedempt vanon­der haar nacht­ge­waad, maar haar woor­den waren duidelijk te horen. Opnieuw stapte ik vanon­der de douche van­daan, sloeg een hand­doek om mijn mid­del en liep op haar toe. Met deze extra hulp was ze bin­nen de kort­ste keren ver­lost van het onwillige over­sized man­nen­shirt. Want dat was het wat ik nu in mijn han­den had. Hof­fe­lijk gaf ik het aan haar terug met de verwacht­ing dat zij het zou gebruiken om haar naak­theid te bedekken nu we zo tegen­over elka­ar ston­den.

Leg maar op het aan­recht, jon­gen. Ik ga ook effe douchen. Of ben jij nog niet zover? We kun­nen anders ook wel samen, hoor. Die bak is groot genoeg.” In hoog tem­po ratelde ze haar zin­nen af. Haar slip had ze inmid­dels van haar billen gestroopt en zelf op het aan­recht gelegd.

Enkele uren eerder had ik tegen datzelfde aan­recht een onhandi­ge poging gedaan om mijn date van die avond van haar beha te ont­doen. Ter­wi­jl zij bezig was om haar tanden te poet­sen stond ik achter haar. Met mijn dronken kop in haar nek hij­gend, druk­te ik zwaar met mijn onder­li­jf tegen haar billen. Mijn han­den had ik onder haar shirt gewron­gen waar ik eerst op zoek was gegaan naar haar borsten. Toen ik voelde dat die veilig opge­bor­gen zat­en in een beha, probeerde ik het sluitinkje op haar rug los te peuteren. Tev­ergeefs.

Niet lang daar­na werd ik wakker in bed. Het was donker. Ik hoorde haar zwaar ade­men naast mij. Zelf was ik duizelig. “Slaap je al?” vroeg ze. Haar koude knieen had ze tegen mijn achter­ste gedrukt. Aarze­lend ging haar hand richt­ing mijn kruis. We waren alle­bei naakt nu. Ze had droge, ruwe hand­pal­men. Alles bleef maar draaien. Zow­el bin­nen als buiten mijn hoofd. “Rustig, rustig” zei ik. Meteen trok ze haar hand weer terug.

Hé! Ben jij besne­den? Dat is gaaf! Laat eens zien. Ik heb nog nooit een vriend­je gehad die besne­den was. Goh, die Anja weet ook wel wat ze aan de haak slaat.” Zon­der gene had ze haar hand onder mijn balzak gesto­ken en woog het geheel waarderend alsof het een tros druiv­en was. “Niet slecht. Jam­mer alleen van die bos haar eromheen.” Mis­pri­jzend keek ze me aan. “Hier. Kijk dan bij mij.” Met haar ene hand druk­te ze haar schaam­streek wat strakker ter­wi­jl ze mij met de ander nog steeds vasthield. Ik had vol zicht op haar donker­bru­ine schaam­lip­pen. “Zie je? Geen haart­je meer te zien. Dat is toch veel mooier. Ook veel hygiënis­ch­er. En zon­der dat oer­woud komt je hele zaak­je ook nog eens veel beter tot zijn recht. Dan weet Anja hele­maal niet wat ze ziet vanavond.” Ze lachte nu weer bree­duit.
Het was in de beginda­gen van het kale tijd­perk en ik trof hier een ear­ly adopter.

We rom­melden nog een tijd­je aan, maar het werd niks. Alle­bei deden we ons best er iets van te mak­en. Zij zon­der ervar­ing en geremd in haar spon­tan­iteit door een zwaar religieuze opvoed­ing. Ik met teveel beelden in mijn hoofd, maar net zo weinig ervar­ing. Ver­schil­lende keren dreigde ik in slaap te vallen tussen haar benen. Voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid voor­dat ze ker­mend klaar kwam. Nadat ik met moeite een con­doom had omgedaan luk­te het me niet meer om in haar te ger­ak­en. Zelfs het gli­jmid­del bood geen soe­laas. Onbe­holpen begon ze me af te trekken. In het ver­bor­gene van het voor­be­hoedsmid­del fakete ik een orgasme om aan dit treur­spel een einde te mak­en. Bin­nen de kort­ste keren viel ze in mijn armen in slaap. Niet nadat ze gezegd had hoeveel ze van me hield en hoe geweldig het was geweest. Ik vroeg me af of we nu verk­er­ing had­den. De donkerte in de bedompte kamer was over­weldigend.

Zon­der veel omhaal had ze een klein kruk­je uit de kamer ernaast gehaald. De douche liet ze aan staan, maar de straal richtte ze op mijn rug. Uit een keukenkast­je haalde ze een schaal en maak­te daarin met lauw water een sop­je. In mijn toi­let­tas had ze al scheer­schuim en scheer­mes­jes gevon­den. “Je moet je wel een beet­je ontspan­nen en geen sti­jve kri­j­gen want dan heb je kans dat ik je af en toe ga sni­j­den. Denk maar aan iets stoms. Zolang je maar niet opge­won­den raakt.”

Al die tijd was ik bli­jven staan. Volkomen passief. Ik had geen idee waar dit naar toe zou gaan. Wie was die meid? Hoe goed gin­gen zij en Anja met elka­ar om? Zij was het vol­sla­gen tegen­overgestelde van Anja. Ik dacht aan Anja. Ik dacht aan haar grove han­den. Aan de vol­sla­gen dorheid tussen haar benen.

Goed zo,” klonk het. “Dat gaat vlot­jes. Je zou niet zeggen dat ik dit voor de eerste keer doe. Bij een ander bedoel ik dus. Miss­chien moet ik er wel mijn beroep van mak­en. Wat zou je hier­voor kun­nen vra­gen? Tien gulden? Vijf­tien gulden? Of is dat teveel voor een scheer­job?” Ze keek me even vra­gend aan. Ik keek terug en zag een glimp van de kaal­slag die in gang gezet was. Ik besloot voor­lop­ig niet meer naar bene­den te kijken.

Een paar uur lat­er wer­den we gewekt door de wekker. Het eerste ocht­endlicht viel naar bin­nen. Anja stapte uit bed om zich te gaan opfris­sen. Ze had een bijbaan­t­je in de super­markt iets verderop. Ik zag dat ze al eerder wakker moest zijn geweest want ze had haar onder­goed alweer aangetrokken. Ik draaide me om en deed alsof ik sliep. Ook toen ze over me heen boog om me te kussen. Ze zei nog iets voor­dat ze vertrok.

Klaar!” Ze pak­te de douchekop van de haak om het hele zaak­je goed te kun­nen afspoelen.“Ben je er blij mee? Ik hoop het wel want er is geen weg terug. Althans niet voor­lop­ig. Ik vind het in ieder geval heel mooi. Laat je me ook weten wat Anja er van vin­dt. Die zal wel opkijken vanavond.” Ze had alle spullen nu opgeruimd en begon me zacht­jes de douche uit te werken. “Als je het niet mooi vind, dan is er geen man over­bo­ord. Het groeit vanzelf wel weer aan. Maar het zal in het begin wel gaan jeuken. Geen paniek. Gewoon af en toe ins­meren met van die baby­olie. Dat ken je toch wel?”

Ik zocht mijn spullen bij elka­ar en vertrok naar de kamer van Anja. Voor de spiegel staand zag ik mijn vol­sla­gen kaal­heid. Die avond zou ik naar voet­bal­train­ing moeten. Na de train­ing moesten we ver­plicht geza­men­lijk onder de douche. Op de rand van het bed gezeten vroeg ik me af wat te doen. Vanu­it de keuken klonk luid gezang. Zo vals als maar kon zijn. Ik wist dat Anja ergens baby­olie had staan. Tegen haar schrale huid.

~ ~ ~

De inspi­ratie voor dit blog kwam in eerste instantie tij­dens het lezen van het blog ‘Goud­haart­je’ door Lau­ren Sanne Harteveld. Het begon meteen te jeuken, zeg maar.
Toen ik daar­na te horen kreeg dat Goud­haart­je opgenomen was in een zoge­naamde spe­cial op Frontaal Naakt, genaamd ‘Schaamhaar’, besloot ik nog diezelfde dag zelf een blog met dit the­ma te schri­jven. En dit is het resul­taat.
Inmid­dels heb ik het inge­zon­den voor de spe­cial en hoop dat het een plaat­sje kri­jgt tussen die andere ‘schaamhaarteloze’ blogs.

Update don­derdag 8 sep­tem­ber 2011: Mijn blog is nu ook geplaatst op Frontaal Naakt => http://www.frontaalnaakt.nl/archives/schaamteloos.html

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets