Ome Cor — één openbaring…

Eén­maal had hij het zijn moe­der op de man af gevraagd. Of ze iets met Ome Cor had gehad? Ze had hem mee­wa­rig aan­ge­ke­ken en geen ant­woord gege­ven. In plaats daar­van had ze hem dicht tegen zich aan­ge­trok­ken en op het hoofd gekust. Heel even waan­de hij zich vei­lig tus­sen de zach­te bor­sten van zijn moe­der. Maar al snel zag hij in het donker …

~ ~ ~

Benieuwd hoe dit ver­haal ver­der gaat?
Bestel dan de bun­del ’30 Open­ba­rin­gen’ en steun ook nog eens Pink Ribbon.

’30 Open­ba­rin­gen’ kost € 10,- (excl. ver­zend­kos­ten) en is nu al te bestel­len. Stuur een mail naar verhalenvertellers@live.nl en blijf zo ook op de hoog­te van de vorderingen.
Je kunt de bun­del ook bij mij bestel­len door een mail te stu­ren naar peter­pel­le­naars @ me.com

’30 Open­ba­rin­gen’ zal op 18 sep­tem­ber aan­staan­de offi­ci­eel gepre­sen­teerd wor­den in Hou­ten. Dit eve­ne­ment zal opge­luis­terd wor­den met voor­drach­ten van Carel de Mari, Ellen Kiel, Peter Pel­le­naars, Tru­dy Selier, Ron Bruins, Arin­ka Lin­ders, Maar­ten Wil­lems, Jeanet Beu­kers en Theo van Rijn. De muzi­ka­le omlijs­ting is in han­den van Nor­ma de Jong en Hans Rui­ten­berg. Aan de muziek zul­len nog twee acts toe­ge­voegd worden.
De pre­sen­ta­tie van het pro­gram­ma wordt gedaan door Dit­te Dirksen.