Ome Cor — één openbaring…

Eén­maal had hij het zijn moe­der op de man af gevraagd. Of ze iets met Ome Cor had gehad? Ze had hem mee­wa­rig aan­ge­ke­ken en geen ant­woord gege­ven. In plaats daar­van had ze hem dicht tegen zich aan­ge­trok­ken en op het hoofd gekust. Heel even waan­de hij zich vei­lig tus­sen de zach­te bor­sten van zijn moe­der. Maar al snel zag hij in het don­ker

~ ~

Benieuwd hoe dit ver­haal ver­der gaat?
Bestel dan de bun­del ’30 Open­ba­rin­gen’ en steun ook nog eens Pink Rib­bon.

’30 Open­ba­rin­gen’ kost € 10,- (excl. ver­zend­kos­ten) en is nu al te bestel­len. Stuur een mail naar verhalenvertellers@live.nl en blijf zo ook op de hoog­te van de vor­de­rin­gen.
Je kunt de bun­del ook bij mij bestel­len door een mail te stu­ren naar p.h.c.pellenaars@upcmail.nl

’30 Open­ba­rin­gen’ zal op 18 sep­tem­ber aan­staan­de offi­ci­eel gepre­sen­teerd wor­den in Hou­ten. Dit eve­ne­ment zal opge­luis­terd wor­den met voor­drach­ten van Carel de Mari, Ellen Kiel, Peter Pel­le­naars, Tru­dy Selier, Ron Bruins, Arin­ka Lin­ders, Maar­ten Wil­lems, Jeanet Beu­kers en Theo van Rijn. De muzi­ka­le omlijs­ting is in han­den van Nor­ma de Jong en Hans Rui­ten­berg. Aan de muziek zul­len nog twee acts toe­ge­voegd wor­den.
De pre­sen­ta­tie van het pro­gram­ma wordt gedaan door Dit­te Dirk­sen.

Er is inmid­dels een groei­en­de lijst met win­ke­liers die belan­ge­loos ’30 Open­ba­rin­gen’ in hun win­kel ver­ko­pen:

Pri­me­ra Alme­re Bui­ten
Noord­ein­de 161
1334 AP Alme­re

Scoo­ter­king Alme­re,
Meer­straat 96 A
1353 AZ Alme­re
www.scooterkingAlmere.nl

Acti­or Offi­ce Sup­plies
Dorps­plein 5A
4153 AG Beesd
www.actior.nl

De Eigen Wij­ze
Rooi­j­se­straat 81
6621 AK DREUMEL
e-mail info@e-special.nl

Albert Heijn
Raai­gras 2
3994MB Hou­ten

Boek­han­del Van Kra­lin­gen
Markt 9–11
4141 BG Leer­dam
boekhandel@kralingen.com

De Mul­tis­hop
Fon­tein­straat 18,
4141CG Leer­dam
www.demultishop.nl

Bru­na
De Brink 48/a
7581JB Los­ser
www.bruna.nl

Auto Totaal Ser­vi­ce Nieu­we­gein B.V.
Betu­we­ha­ven 2
3433PV Nieu­we­gein

Sty­lin­de Inte­ri­eur & Advies
Con­stan­tijn­straat 27
7442MD Nij­ver­dal
www.stylinde.nl

Boek­han­del Nie­stadt
Lopi­ker­straat 34
2871 BX Schoon­ho­ven
www.niestadt.nl

Boek­han­del De Gruij­ter
Lopi­ker­straat 2
2871BS Schoon­ho­ven
www.degruijter-shop.nl

PLUS Recht­uyt
Berg­am­bach­ter­straat 9
2871 JB Schoon­ho­ven
www.plusrechtuyt.nl

SWOS Dien­sten­cen­trum
Doe­len­plein 12
2871CV Schoon­ho­ven
www.swoschoonhoven.nl

De Brug
Pas­teur­weg
Schoon­ho­ven

Auto­mo­biel­be­drijf Kooi­j­man Utrecht B.V.
Meije­we­te­ring 39
3543AA Utrecht

Auto­mo­biel­be­drijf Kooi­j­man Via­nen B.V.
Stu­ar­t­weg 5
4131NH Via­nen

Buurt­win­kel Vlist
West­vlis­ter­dijk 61
2855AK Vlist

Auto Totaal Ser­vi­ce Zeist B.V.
Hoog Kan­je 184
3708DL Zeist

 

~ ~ ~

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *