Boodschappenlijstje — Gloeiend koperdraad

Dicht zat­en de Poolse bouw­vakkers tegen elka­ar aangekropen. Ongeloof en vrees wis­selden elka­ar af. Hoe had de Poolse Vak­bond Cen­trale hen hier kun­nen vin­den? Zo ver weg van de thuis­ba­sis had­den ze gedacht lucratieve opdracht­en in de wacht te kun­nen slepen zon­der dat ze gehouden waren aan de hoge afdracht­en aan de PVC. Dat was ze goed afge­gaan, tot­dat ze bij hun laat­ste klus te onachtza­am waren geweest. Toen ze de krak­ende vlo­erde­len hoor­den was het te laat.
Aan een alter­natieve vluchtroute had­den ze niet gedacht. Nie­mand had weten te ontsnap­pen. Nu zat­en ze in bange afwacht­ing van de test met het gloeiende kop­er­draad om hun legit­imiteit te bewi­jzen. Hopelijk was de wod­ka sterk genoeg om de erg­ste pijn te ver­dri­jven.

~ ~ ~

Ook gepub­liceerd op www.120w.nl

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets