Hoge nood

Na enkele uren onafge­bro­ken achter mijn lap­top te hebben gew­erkt, stond ik op om mijn stramme lede­mat­en wat te kun­nen strekken. Staande voor het raam van mijn studeerkamer op de eerste verdieping had ik goed zicht op het fietspad en het kleine park­je voor ons huis. Pre­cies op dat moment kwam er een fiet­ster de hoek om. Ze stopte bij ons tuin­hek­je, zette haar fiets op de stan­daard en liep ver­vol­gens op een draf het park­je in.
Schichtig om haar heen kijk­end hurk­te ze snel achter een boom. Om haar behoefte te doen, ver­moed ik. Niet veel lat­er kwam ze weer tevoorschi­jn. Ik vroeg me af waar ze haar han­den aan had afgeveegd ter­wi­jl ze verder ging met de post­be­zorg­ing.

~ ~ ~

ook gepost op www.120w.nl

~ ~ ~

3 Comments

Ik lees dit ver­haal op de dat dat plaszak (een uitvin­d­ing van de NS) trendig top­ic is (twit­ter) …

Leuk ver­haal, lekker gelezen. alti­jd leuk, een laat­ste zin die je doet lachen. !

Miss­chien een idee om de fiet­sende post­bodes ook een plaszak mee te geven voor onder­weg. Of zouden ze hun postzak kun­nen gebruiken tegen de tijd dat alle post bezorgd is?

Geef een reactie